Program
Vad är Landskapsarkitekturdagen?
Landskapsarkitekturdagen är en branschdag för landskapsarkitektur på SLU Alnarp med syftet att stärka samarbetet mellan studenter, yrkesverksamma och företag. Dagen arrangerades på studentinitiativ första gången 2008 och drivs som en ideell förening av studenter från landskapsarkitektprogrammet.
Architecture is the thoughtful making of space - Louis Khan~
Dagen är öppen för alla och ger oss en möjlighet att tillsammans diskutera frågor som rör samhällsbyggnad, fysisk planering och arkitektur.
Årets Föreläsare

Shelley Egoz

Professor in Place-Making and head for Centre for Landscape Democracy at Norwegian University of Life Science. Egoz has many years of experience of work in conflict areas with emphasis on democratic aspects of landscaping. By the release of the book The Right to Landscape (2016, co-edited with Jala Makhzoumi) the knowledge of human rights and democracy in relation to landscapes has become accessible for a wider audience.

Niklas Wennberg

Grundade företaget Stadsjord för att fungera som ett kunskapscentrum och en inspirationskälla för ökad självförsörjning av mat, demokrati och ökad gemenskap i staden. På sista tiden har han engagerat mycket i Aquaponics och utgår alltid från långsiktig hållbarhet. Niklas har fått flera priser för sitt arbete, bland annat Änglamarkspriset och Naturskyddsföreningens Kaprifolpris.

Malin Lobell

Malin Lobell is an artist and gardener working with guerrilla gardening and making cities greener through civic engagement.
UTSTÄLLARE 2018

Årets tema : COMMUNICATING LANDSCAPE

Vad är landskapskommunikation? Vi rör oss i samma rum, men vi ser olika saker. Erfarenheter och kunskap färgar våra upplevelser och samma landskap kommer kommunicera olika saker till oss beroende på vem vi är. Vilka som får höras och synas avgör hur vi uppfattar landskapet och vår egen platstillhörighet. Hur planerar en för andras behov och inte sina egna? Det krävs två röster för att föra ett samtal. Vi skapar platser tillsammans, och för att kunna höras måste vi också kunna lyssna. En plats är inte hel förrän människor använder den. -Vad är landskapskommunikation? Och vad händer när den misslyckas?
Kontakt