Landskapsarkitekturdagen 2017

Årets tema är: EXPLORING EQUAL LANDSCAPES

 

Vi på vår utbildning är en relativt homogen grupp, utöver detta råder olika maktstrukturer i samhället som påverkar våra dagliga beslut. Med detta som bakgrund vill vi utforska hur vi som formgivare av framtida landskap kan skapa miljöer tillgängliga för så många som möjligt. Temat Exploring Equal Landscapes handlar om att utforska planering ur fler perspektiv än de vi bär med oss sedan tidigare. Vi vill i år undersöka maktstrukturer kopplade till det offentliga rummet och samhällsplanering. Vems är landskapet? Vem och vad får ta plats där? Hur kan vi tillgängliggöra landskapet för fler?

 

Landskapsarkitekturdagen 2017 äger rum fredagen den 21 APRIL på Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) i ALNARP. Som en av Sveriges största branschdagar inom landskapsarkitektur syftar dagen till att stärka samarbetet mellan yrkesverksamma och blivande landskapsarkitekter samt företag.

Landskapsarkitekturdagen är ett studentinitiativ som startade år 2008 och drivs som en ideell förening av entusiastiska studenter vid landskapsarkitektprogrammet på SLU i Alnarp.

För mer info om landskapsarkitekturdagen kan du besöka vår facebook-sida. Det går också bra att kontakta oss via mejl med frågor, idéer eller intresse av att medverka under dagen!

larkdagen@stud.slu.se

This year’s theme is: EXPLORING EQUAL LANDSCAPES

 

The Landscape Architecture Day 2016 takes place on Friday the 21nd of April at The Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) in Alnarp. This event is one of Sweden’s most attended industry days, aiming to strengthen the cooperation between professional and future landscape architects as well as companies.

The event is a student initiative started in 2008 by the students at SLU Alnarp and is driven as a non-profit organisation by enthusiastic students from the Program of Landscape Architecture.

For further information please visit our Facebook page.  You can also contact us via mail if you have any questions, ideas or interest in participating in the event!

larkdagen@stud.slu.se

logga-pp

Schema

T.B.A.

Föreläsare

T.B.A.

 

 

 

 

 

 

 

Utställare

T.B.A.

 

Kontakt

Beata Willeborn & Axel Pihl
Ordförande
larkdagen@stud.slu.se
076-8400782
070-9822838

 

Anna Jönsson & Evelina Bengtsson
Ekonomi
anna.em.jonsson@outlook.com
073-8392434

 

Johan Hultman
Marknadsföring
johanhultman91@gmail.com
076-8259960

 

Maria Lundvik
Företag
foretag.larkdagen@stud.slu.se
070-2729369

 

Martina Jostrup
Föreläsningar
forelasningar.larkdagen@stud.slu.se
073-7134711

 

Turid Landström Petersen
Fest
turidlandstrompetersen@gmail.com
076-8104432

 

Paula Burgman
Mat/fika

 

Kontakt vid anmälan eller övriga frågor
larkdagen@stud.slu.se

Tidigare år

Föreläsare tidigare år:

 

2015 – Extreme landscapes

LINDA PETTERSSON
URBIO

SAM KESHAVARZ
WHITE ARKITEKTER

HENRIK SÖNDERUP & NEIL GORING
RAMBÖLL

 

2014 – Claiming landscape

JORUN KUGELBERG
KONSTNÄR
jorunkugelberg.se

DAN HALLEMAR
CHEFREDAKTÖR, TIDSKRIFTEN ARKITEKTUR

VICTOR MARX
MARX ARKITEKTUR AB
http://www.vima-archi.se/

MOA BJÖRNSON
PROCESS-OCH PROJEKTLEDARE, MILJÖFÖRVALTNINGEN MALMÖ STAD
www.urbanisten.se

VLORA MAKOLLI
ROSENS RÖDA MATTA

NIKLAS WENNBERG
STADSJORD
http://stadsjord.se/

 

2013 – Instant landscapes

EWA WESTERMARK
Gehl Architects
http://www.gehlarchitects.com/index.php?id=165403

MARCO CASAGRANDE
http://www.clab.fi/

SUSANNA KAPUSTA
Malmö Stad

 

2012

LISA DIEDRICH
www.scapemagazine.com | www.landscapearchitectureeurope.com

THOMAS H. WITHLOW
hort.cals.cornell.edu/people/faculty.cfm?netId=thw2

TINA SAABY MADSEN
www.kk.dk

 

2011

DAVID GISSEN
http://www.davidgissen.org

MARIA HELLSTRÖM REIMER
http://forskning.mah.se/id/k3mahel

ELLEN BRAAE
http://www.sl.life.ku.dk/OmSkovOgLandskab/Medarbejdere/embra.aspx

KENNETH OLWIG
http://www.ltj.slu.se/lar/olwig_kenneth_eng.html

 

2010

ANURADHA MATHUR
University of Pennsylvania
http://www.soak.in/

PÄR GUSTAFSSON
SLU

STIG L. ANDERSSON
SLA
http://www.sla.dk/

ELIN OLSSON
C-O-M-B-I-N-E
http://www.combine.coop/

SARA KLEIN SVENSSON
http://sarakleinsvensson.com/

 

2009

ANDERS WILLHELMSON 
www.wilhelmson.se

MARTIN HELLBERG
Ljusarkitekt

MONICA GORA
www.gora.se

70° NORD
www.70n.no | www.70n.blogspot.com | www.mosaic-region.com

 

2008

CHRISTINE DALNOKY
www.dalnoky.com

FREDRIK FRITZSON
Lunds Universitet

GUNILLA BANDOLIN
www.bandolin.se

 

After party

Landscape Equals Party

 

Line-up:

 

Biljettpris

 

Contact

Frågor? Hör av er!

Thank you! I have received your message.

name

email

message

Contact Info

larkdagen@stud.slu.se

Alnarp, Skåne