Landskapsarkitekturdagen 2016

Årets tema är: MERGING LANDSCAPES

Hur stadsplanering och fysisk gestaltning kan överbrygga gränser, bidra till integration och människors möjlighet att mötas i det offentliga rummet.

Landskapsarkitekturdagen 2016 äger rum fredagen den 22 APRIL på Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) i ALNARP. Som en av Sveriges största branschdagar inom landskapsarkitektur syftar dagen till att stärka samarbetet mellan yrkesverksamma och blivande landskapsarkitekter samt företag.

Landskapsarkitekturdagen är ett studentinitiativ som startade år 2008 och drivs som en ideell förening av entusiastiska studenter vid landskapsarkitektprogrammet på SLU i Alnarp.

För mer info om landskapsarkitekturdagen kan du besöka vår facebook-sida eller MERGING LANDSCAPES evenemang. Det går också bra att kontakta oss via mejl med frågor, idéer eller intresse av att medverka under dagen!

larkdagen@stud.slu.se

This year’s theme is Merging landscapes

The role of landscape architecture in bridging communities, overcoming social barriers, and how to create possibilites for social interactions in the public sphere.

The Landscape Architecture Day 2016 takes place on Friday the 22nd of April at The Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) in Alnarp. This event is one of Sweden’s most attended industry days, aiming to strengthen the cooperation between professional and future landscape architects as well as companies.

The event is a student initiative started in 2008 by the students at SLU Alnarp and is driven as a non-profit organisation by enthusiastic students from the Program of Landscape Architecture.

For further information please visit our Facebook page or MERGING LANDSCAPES event.  You can also contact us via mail if you have any questions, ideas or interest in participating in the event!

larkdagen@stud.slu.se

12628519_10153840536582902_7230869506183555858_o

Schema

9.00 Mässan öppnar
9.30 – 10.00 Introduktion med dagens moderator Tiina Sarap  – Aulan
10.00 – 11.00 Stadsplaneringsprojektet Praxagora – vända ut och in på det privata och offentliga rummet. Elin Strand, arkitekt/konstnär – Aulan (in Swedish)
11.30 – 12.30 Streets for Co-Presence or Co-Absence. Ann Legeby, Teknologiedoktor Arkitekturskolan KTH – Aulan (in English)
13.30 – 14.15 Pecha Kucha: (Sub)merging landscapes, Henrik Olsson, landskapsarkitekt Ramböll. Gaste skate, Mikael Marklund, konstnär. SamHör! Ultunas egen arbetsgrupp för mångfald och jämställdhet, Chero Eliassi och Jessica Jerrås, landskapsarkitektstudenter. The Sound Reserve – 15 hp på fyra dagar, Alnarp genom Sofi Unnersjö, landskapsarkitektstudent. Bonus 15 min: –Pixla piren, Alfred Nerhagen, landskapsarkitekt – Loftet.
14.45 – 15.45 Campus in Camps. Isshaq Albarbary, Landskapsarkitekt DAAR – Aulan (in English)
16.15 – 17.00 Panelsamtal – Aulan

17.15–19.00 Filmvisning – Wild Style (1983)– Aulan

19.00 Merging on After Party – Loftet

Under dagen kommer Plattform, en konstnärsdriven organisation som arbetar med urbana interventioner, att hålla en rullande filmvisning i sal 107 på Alnarpsgården. Kika gärna in där! Du hittar mer info på Plattforms hemsida eller under fliken utställare.

Föreläsare

Elin Strand _ SES

Stadsplaneringsprojektet Praxagora – vända ut och in på det privata och offentliga rummet

Elin Strand – Arkitekt/konstnär

Elin Strand är en praktiserande arkitekt och konstnär som i sin föreläsning kommer lägga fokus på feministisk stadsplanering i gränslandet mellan konst och arkitektur, med utgångspunkt från medborgarmedverkan i planerings- och designprocessen inför omgestaltningen av Husby centrum och genom att berätta om det pågående konst- och stadsutvecklings projektet Konst i Krysset, Hallonbergen/Ör i Sundbyberg.

Elin Strand is a practising architect and artist who will give a talk focusing on feminist perspectives on urban planning in the borderland between art and architecture. The starting point of the lecture will be citizen participation in planning and design processes leading up to the transfigurement(?) of the centrum of Husby and move on to share about the ongoing art- and city development project ”Konst i Krysset”, taking place in Hallonbergen, Sundbyberg.

IN SWEDISH

 

Legeby

Streets for co-presence or co-absence

Ann Legeby – Teknologie doktor, forskare på Arkitekturskolan KTH

Anns inriktning handlar om stadsbyggnad med särskilt focus på segregation och social hållbarhet. Doktorsavhandlingen Patterns of co-presence (2013) studerar segregation i det offentliga rummet och mer specifikt studeras stadsformens och den byggda miljöns roll för frågor som är relaterade till urban segregation, stadsliv och jämlika livsvillkor. Ann har nyligen avslutat två forskningsprojekt som finansierats av Boverket som en del av regeringens satsning Urban Utveckling; Dela[d] Stad, ett projekt inom ramen för Mistra Urban Futures tillsammans med Göteborgs stad, samt Storstäder i Samverkan, ett samarbetsprojekt mellan storstäderna Malmö, Stockholm och Göteborg. Senaste forskningen relaterar till Kommissionen för ett socialt hållbart Stockholm där Ann och hennes kollegor stödjer Stockholms stad. På arkitekturskolan undervisar och handleder Ann studenter och doktorander. Ann är redaktör för Journal of Space Syntax (Bartlett UCL). Jämte forskningen praktiserar Ann på Sweco Architects i Göteborg sedan 1998 där hon arbetar med planering och stadsbyggnad.

Ann Legeby Ph.D. is a researcher at the School of Architecture, KTH. Ann is specialized in urban design with a special interest within segregation and social sustainability. The dissertation Patterns of co-presence (2013) is studying segregation in public space and more specifically studying the role of urban form for matters related to urban segregation, urban life and equal living conditions. Ann has recently finished two research projects financed by Boverket as part of the Governmental initiative Urban Development; Dela[d] Stad (Shared City), a Mistra Urban Futures project carried out together with the city of Gothenburg, and Storstäder i Samverkan, a collaboration with the metropolitan cities Malmö, Stockholm and Gothenburg. Recent research is related to the Commission of a socially sustainable Stockholm where Ann and her colleagues are supporting the City of Stockholm. At the school of Architecture Ann is teaching and is supervising PhD students. Ann is the co-editor of the Journal of Space Syntax (Bartlett UCL). Beside research Ann is practicing at Sweco Architects within planning and urban design were she has been since 1998.

IN ENGLISH

 

DAARCampus in Camps

Isshaq Albarbary – Landskapsarkitekt, DAAR

DAAR ( Decolonizing Architecture Art Residency) is an architectural studio and art residency programme based in Beit Sahour, Palestine. DAAR’s work combines conceptual speculations and pragmatic spatial interventions, discourse and collective learning. DAAR explores possibilities for the reuse, subversion and profanation of actual structures of domination: from evacuated military bases to the transformation of refugee camps, from uncompleted governmental structures to the remains of destroyed villages.

The architectural studio and art residency was established with the aim of engaging with a complex set of architectural problems centered on one of the most difficult dilemmas of political practice: how to act both propositionally and critically in an environment in which the political force fields, as complex as they may be, are so dramatically skewed. Are interventions at all possible? How can we find an “autonomy of practice” that is both critical and transformative?

Thinking politics through architecture helps us enter the problem from another direction. Our architecture is not about determining a utopia of ultimate satisfaction, but simply starting from what exists—the present state of affairs and its material manifestation, from the rubble “unceasingly piled before our feet”. Our way of work seeks to find and utilize cracks and loopholes within existing colonial systems of separation and control.

In a place like Palestine the risk is in becoming dependent on the frenetic rush of mainstream reporting. We envision our practice instead as an attempt to produce a space from which it is possible to operate in the here and now but with radical long-term transformative visions.

IN ENGLISH

 

Utställare

den hele V

 Vi presenterar stolt Landskapsarkitekturdagens utställare och samarbetspartners som kommer att finnas på plats under dagen.

 

Arkitekterna Krook och Tjäder

Arkitekterna Krook & Tjäder startade 1988 i Göteborg och har idag vuxit till att ha över 100 anställda vid fem kontor – Göteborg, Stockholm, Malmö, Halmstad, Borås och Uppsala. Arkitekterna Krook & Tjäder jobbar inom arkitekturens alla delar. Allt från den största skalan i form av och stadsplanering och landskapsarkitektur till byggnadens alla attribut med avdelningarna arkitektur, inredningsarkitektur och produktdesign. Ett sådant helhetsperspektiv möjliggör för Krook & Tjäder att erbjuda kompetens i stor utsträckning med helhetslösningar utöver det vanliga. Arkitekterna Krook & Tjäder har en ledstjärna – att nå högsta möjliga kundnytta. Vår målsättning är att bli det bästa arkitektkontoret för våra kunder, våra anställda och för en långsiktig och hållbar utveckling i samhället. Arkitekterna Krook & Tjäder arbetar med en snabb och anpassningsbar projektorganisation som alltid kan ge det där lilla extra. Som ett av Sveriges största arkitektkontor, och med stora ambitioner, är vår målsättning att knyta till oss de bästa medarbetarna.

Arkitekter utan gränser

Arkitekter utan gränser (ASF-Sweden) är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening som arbetar för en långsiktigt hållbar, jämställd och rättvis bebyggelseutveckling över hela världen. Vår strävan är att skapa bättre förutsättningar bland människor i svåra levnadsmiljöer eller katastrofsituationer, samt att överbrygga ekonomiska eller kunskapsmässiga hinder för utvecklingen av en säker, rättvis och hållbar miljö. Våra projekt utförs i nära samarbete med lokala organisationer och söker tillämpa en hög grad av brukarmedverkan. För närvarande drivs projekt i Sverige, Tanzania, Palestina, Indien, Etiopien och Uganda. Vi bedriver också lokal verksamhet inom våra lokalgrupper i Stockholm, Göteborg och Malmö.

BG Byggros AB

BG Byggros AB levererar och konsulterar säkra lösningar till bygg- och anläggningsarbete – bl.a. för hem och trädgård, sedumtak, anläggningskonstruktion, vattenbyggnation och vägkonstruktion.

COWI

COWI är ett konsultföretag som erbjuder tjänster inom exempelvis samhällsplanering, projektledning, miljö, infrastruktur, bro, byggnad och fastighet samt industri och teknik. I Sverige finns 13 kontor varav huvudkontoret ligger i Göteborg. På COWI jobbar bland annat ingenjörer, trafikplanerare, geologer, biologer, miljövetare och landskapsarkitekter. Landskapsarkitekterna arbetar på COWIs kontor i Göteborg, Malmö, Stockholm samt Skövde. Som landskapsarkitekt på COWI jobbar du i varierande skala med allt från gestaltning och projektering, till planering och analys av stora infrastrukturprojekt. Exempel på projekt vi jobbar med just nu på COWI är:

-Gestaltning och projektering av Bantorget i Hässleholm

-Landskapsanalys och gestaltningsprogram för en delsträcka av Ostlänken, som är etappen mellan Stockholm och Linköping av den nya höghastighetsjärnvägen

-Gestaltningsprogram för cirkulationsplats Engarns vägskäl i Vaxholm. 

Kom gärna bort och prata med oss för mer information om COWI!

Essunga plantskola

Essunga Plantskola ligger mitt i Västra Götalands län, på de bästa av Västergötlands jordar, i klimatzon 3. Vi odlar trädgårdsväxter. Framförallt till offentliga anläggningar. Företagets grundfilosofi har alltid varit, att med kunnig och erfaren personal leverera växter snabbt med god service, med omtanke om kund och växter, och med en bra prisnivå i förhållande till kvalitet. 

Kommuner, kyrkogårdsförvaltningar, byggfirmor och markentreprenörer har väl etablerade kontakter med Essunga Plantskola och är trogna beställare. Bra kvalitet och en hög servicenivå är våra främsta ledord.

Fox Design AB

Fox Design arbetar utifrån en princip om enkelhet i design, material och funktion. I kraft av sin enkelhet och materialval förstärker våra produkter det design- och kvalitetsmässiga uttrycket på en byggnad eller ett landskap. I mer än 30 år har vi levererat belysningslösningar till:

– Kulturminnen och modern arkitektur.

– Parker, gator och torg.

– Förskolor, högskolor och universitet.

– Flygplatser, stationer och offentliga rum.

– Daghem och nattklubbar.

– Privata företag, men också moderna hem.

KNM trafiksystem AB

Företaget utvecklar och marknadsför produkter för kollektivtrafik, gatu- och parkmiljö. Produkterna utformas av företaget i samarbete med arkitekter, konstruktörer och formgivare. Utveckling sker även i nära samarbete med kunden.

KOMPAN och Slottsbro AB

En lekplats är så mycket mer än bara en plats med lekredskap! Kompan och Slottsbro erbjuder en lekfull tillvaro för alla. Sedan 60-talet har Kompan tillverkat fantasifulla lekredskap som inspirerar till lek, idrott, inlärning och social utveckling.
Slottsbro är mest kända för sin lekplatsutrustning i trä. Med erfarna medarbetare och eget snickeri kan högsta kvalité erbjudas.
Genom samarbete med handikapporganisationer och ungdomsrehabilitering har Kompan och Slottsbro blivit duktiga på att göra lekplatserna tillgängliga för alla. Tillsammans erbjuder vi ett komplett utbud av produkter för säkra och inbjudande offentliga miljöer.

Besök vår hemsida på: www.kompan.com,  www.slottsbro.se

Nola

Nola grundades och drivs av Agneta Stake och har i dag säte i både Stockholm och Malmö. Under mer än 30 år har vi utvecklat och finslipat idéer, produkter och visioner för det urbana stadsrummet. Nola samarbetar med många av Sveriges främsta formgivare för att gå från idé till tillverkning. Vår produktion sker uteslutande i Sverige, då vi arbetar efter ett utarbetat miljötänk och tror på en nära och direkt kontakt med dem vi arbetar med. Tillsammans med skickliga formgivare och arkitekter, såväl egna som externa, och i nära samarbete med duktiga underleverantörer, har vi kunnat realisera många spännande och utmanande projekt under åren.

Nola är i dag marknadsledande inom möblering av det offentliga rummet och har i dag Europas bredaste sortiment. Våra produkter marknadsförs i Sverige mot både Norge och Danmark. I Finland genom vårt delägda företag Vitreo och i övriga världen av ett litet urval engagerade distributörer. Våra produkter finns i snart sagt varje svensk stad och vårt sortiment innefattar såväl klassisk som nydanande design för allt ifrån torg, stadsrum och publika platser till park och trädgård, trafikmiljöer och källsortering. 

Vi tror på god kvalitet och bra funktion i kombination med intressant design, för att skapa rörelse och förändring i vår offentliga miljö. När arkitekter, kunder och distributörer använder sig av våra produkter i det urbana rummet vill vi att de ska känna sig trygga med vetskapen om att de får vår kunskap och erfarenhet med sig på vägen. En produkt från Nola skall tåla tidens tand och ögats kritiska blick, inte ett år utan många.

Nordic surface

Nordic Surface finns till för att kunna förverkliga drömmen om en annan plats. Vår vision är att vara den ledande beläggningsleverantör som arkitekter, beställare, markentreprenörer och användare alltid vill arbeta med. Vår mission är att möta kundens faktiska och underliggande behov för beläggningar utifrån säkerhet, sinnen, hållbarhet och miljö. Våra värderingar är uppbyggda utifrån ödmjukhet, enkelhet och innovation. I dagsläget arbetar vi med konstgräs och fallskyddsgummi. Vi bedriver även utveckling av självlysande och stötdämpande cykelbanor.

Plattform

Vi är mycket glada att Konstnärsorganisationen Plattform kommer att delta under dagen med monter och en rullande filmvisning!
Plattform är en konstnärsdriven organisation som arbetar med urbana interventioner särskilt i Miljonområden, den gemensamma beteckningen för det ambitiösa byggprojektet i Sverige mellan 1965 och 1974 för att alla skulle få ett hem till rimligt pris.. För mer information besök:http://plattform15.blogspot.se/
Kom och prata i montern och kolla på filmen!

Ramböll

Ramböll är en ledande samhällsrådgivare och levererar helhetslösningar inom marknadsområdena byggnader, transport, miljö, vatten, energi, olja & gas och management consulting. Ramböll engagerar sig i att skapa hållbara och långsiktiga lösningar för våra kunder och samhället. Företaget grundades i Danmark 1945 och har sedan dess expanderat till att idag ha 13 000 medarbetare på 300 kontor världen över.  I Sverige finns 1 500 medarbetare på ett 30-tal kontor över hela landet.

I Ramböllkoncernen finns heltäckande kompetens att hantera uppdrag inom byggbranschens samtliga teknikområden och byggprojektens olika faser- från idé och analys, över projektering och projektledning till drift och underhåll. Idéer uppstår i mötet mellan olika kompetenser och personligheter. Därför har vi alltid ett behov av olika kunskaper för att få en bredd av kompetenser.

Saferoad Smekab

Hållbar design för urban trivsel. Saferoad Smekab producerar och marknadsför produkter för avspärrning, cykelmiljö och möblering i offentlig miljö. Vi drivs av att skapa trivsel i miljöer där människor färdas och vistas. Våra produkter utvecklas med fokus på säkerhet, funktion och design för att tåla daglig användning i stads- och parkmiljöer runt om i Skandinavien. Vi erbjuder stilrena kvalitetsprodukter med hög funktionalitet. Hållbar design med svensk tillverkning. 

www.saferoadsmekab.se

Scancord

Scancord erbjuder arkitekter och entreprenörer estetisk och inspirerande utrustning för att skapa lekfulla och säkra lekplatser, parker och trafikmiljöer för såväl barn som vuxna. Våra kunder refererar till oss med ord som hög leveranssäkerhet, bra kundservice, produkter med hög kvalitet och hög designfaktor till attraktiva priser. Med vår långa erfarenhet och kunskap har specialanpassade lösningar blivit lite av vårt signum.
Exempelvis hängbroar som den i Varvsparken i Malmö, klätternät och klätterställningar i naturträ.
 

www.scancord.net

Tidskriften Landskap

Med Tidskriften Landskap vill vi öppna upp för den av oss människor skapade miljön. Vi vill flytta fram och visa på landskapets betydelse som resurs och som spegel för oss människor. Det innefattar allt från planering, material och design till anläggning, brukande och medskapande. Vår förhoppning är att du som läsare ska känna igen dig i våra artiklar, porträtt och reportage. Att du kan hämta inspiration och hjälp att utveckla din roll i skapandet av våra nya landskap. Tidskriften Landskap är en initierad och kvalificerad facktidning för alla som arbetar med att planera, anlägga och vårda utemiljöer av alla de slag. Utkommer med 8 nummer per år. tidskriftenlandskap.se

Tidskriften STAD

Tidskriften STAD – debatt och reflexion om urbana landskap fångar upp trenderna, speglar utvecklingen och lyfter fram forskningen om hållbar stadsutveckling. STAD ges ut av Tankesmedjan Movium som arbetar med stadsutvecklingsfrågor och finns vid SLU.

SamHör!

Vi är mycket glada över att få besök av Samhör: Ultunas landskapsarkitektstudenters egen arbetsgrupp för mångfald och jämställdhet! Samhörs mål och vision är att utbildningen och yrkeskåren ska spegla den mångfald av människor som vi skapar miljöer för och tillsammans med, i det samhälle som vi verkar. Samhör vill bidra till att öka mångfalden på landskapsarkitekturprogrammet genom att bland annat informera om utbildningen på gymnasieskolor. Kom och lyssna på deras pecha kucha på loftet eller passa på att prata med dom i Samhörs egen monter!

Stångby plantskola AB

Stångby Plantskola AB är Sveriges främsta leverantör av växter när det gäller kvalitet, kompetens och service. Vi arbetar professionellt och fokuserar på växter av hög kvalitet samtidigt som vi arbetar nära våra kunder och leverantörer. Besök oss gärna på stangby.se

Targetti Poulsen Sweden AB

Louis Poulsen är en internationell tillverkare av belysningslösningar och ingår i Polaris Private Equity. Louis Poulsen riktar sig till professionella och privata belysningsmarknader och tillverkar samt utvecklar lampor och lösningar för inomhus- och utomhusbruk. Ett nära och mångårigt samarbete med arkitekter har gjort Louis Poulsen till en ledande leverantör av arkitekturbelysning på den globala marknaden.

Louis Poulsens arkitekturbaserade arbetsmetod grundlades genom företagets samarbete med en av de mest välkända och respekterade lampformgivarna, Poul Henningsen. Tillsammans med Poul Henningsen skapade Louis Poulsen en belysnings- och produktfilosofi som kan sammanfattas med orden funktion, komfort och stämning. Än idag har filosofin en tydlig inverkan på företagets enkla och funktionella produktdesign – med fokus på människors välbefinnande och uppfattning av artificiellt ljus – som bidrar till att skapa unika belysta miljöer.

Louis Poulsens syn på belysning bygger på en mycket strikt och kompromisslös produktfilosofi som utgår från enkelhet. Inga element som inte fyller ett ljusrelaterat syfte får ingå. Resultatet är produkter med en mycket enkel och diskret design som gifter sig perfekt med alla typer av arkitektur, både modernare och äldre, och med stilar från olika kulturer. Louis Poulsens designprodukter beundras även för sin unika kvalitet och tidlösa tilltal, med följden att projekten alltid känns moderna år efter år.

Team Tejbrant AB

Team Tejbrant AB är en av Europas ledande tillverkare av utemöbler och belysta reklambärare. Vi levererar hållplatsutrustning, väderskydd, kundvagnsgarage, rökskydd, ljusvitriner, cykelparkeringslösningar, räcken, entrétak och laddstationsskydd till kommuner, trafikbolag, reklambolag och enskilda företag runt om i Europa. Team Tejbrant har funnits på marknaden sedan 1982.

Team Tejbrants flexibla profilsystem, med dess funktionellt designade väderskydd, finns tillgängliga i en mängd olika utförande. Aluminium och glas i kombination bidrar till att det är lätt att hålla produkten ren och att den passar väl in i alla typer av miljöer. Vårt system gör produktionen särskilt modifierbar, vilket gör att vi smidigt kan anpassa skydden även till dem mest specifika önskemålen.

Tönnersjö Plantskola AB

Tönnersjö Plantskola AB är Sveriges ledande odlare och leverantör av park- och alléträd. Årets nyhet är ett TRÄDMEMORY som vi delar ut gratis till alla studenter (och lärare) just idag :-)

Besök oss gärna på vår hemsida eller facebook. 

tonnersjo.se

Veg tech AB

Allt för grönare städer. Från takträdgård till dagvattendamm – Veg Tech erbjuder smarta växtsystem för grönare städer.
I våra system har växterna inte bara en estetisk funktion utan löser även tekniska problem i stadsmiljöer.
Växterna producerar vi på egna odlingar i Småland. Med över 20 års branscherfarenhet har vi kunskap
och produkter som bidrar till att göra städerna grönare på ett snabbt, snyggt och säkert sätt!

Vestre

Vestre är en ledande tillverkare av utemöbler för städer, parker och offentliga rum. I snart 70 år har vi fått vara med om att skapa sociala mötesplatser för miljontals människor. Vi samarbetar med kända skandinaviska formgivare och har tilldelats en lång rad designutmärkelser. Produkterna är byggda i Sverige och Norge med förstklassiga material och en genomgående kvalitet som ger bekymmersfri användning under många år framöver.

Vi besöks också av:

Hags, LAPSET, SWECO, Tress, Veksö, och ÅF

Sponsor:

Flyinge plantshop

Flyinge Plantshop För oss har alltid kunskap, kvalitet och service varit en självklarhet. Vår kunniga personal är nyckeln till att kunna leverera detta och de finns här för att se till att du får rätt växt på rätt plats. Vi strävar också alltid efter att ha en så stor del svenskodlat som möjligt och erbjuda ett brett utbud av E-plantor. Vi vill helt enkelt sälja plantor som du har största möjligheter att lyckas med. Flyinge Plantshop består av tre delar:

• Gardencentret är ett av Skånes största och där tillhandahåller vi ett brett sortiment av växter samt även krukor, jord, gödning, verktyg/redskap, belysning, dammprodukter, granitsten, plattor/marksten, inredningsdetaljer, dekoration, presentartiklar, m.m.

• Partiförsäljning som riktar sig till kundkategorier så som anläggningsföretag, kommuner, kyrkoförvaltningar, fastighetsbolag, andra plantskolor, m.fl.

• Egen odling är en viktig del av företagets verksamhet för att kunna leverera så mycket som möjligt svenskodlat. Sedan våren 2015 driver vi även Café Smedjan. Ett café med fika och lättare luncher som ligger i anslutning till vårt Gardencenter. Här sitter man mysigt inne i rustik miljö eller på uteservering under vajande palmer.

Kontakt

 

Birgitta RühlingBirgitta
Ordförande
bing0001@stud.slu.se
0761-100844

 


Emilia RylanderEmilia
Ekonomi
eary0001@stud.slu.se
0738-332797

 


Simon NepstadSimon
Marknadsföring
simon.nepstad@gmail.com
0702-710765

 


Karin PohlKarin
Företag
knpo0001@stud.slu.se
0736-951961

 

 

Ebba Landén HelmboldEbba
Föreläsningar
ebba.landen.helmbold@gmail.com
0734-265956

 

 

Isa LewénIsa
Fest
isalewen@hotmail.com
0707-474427

 

 


Martina UlinderMartina
Mat/fika
martinaulinder@gmail.com
0707-746154

 

 

Kontakt vid anmälan eller övriga frågor
larkdagen@stud.slu.se

Tidigare år

Föreläsare tidigare år:

 

2015 – Extreme landscapes

LINDA PETTERSSON
URBIO

SAM KESHAVARZ
WHITE ARKITEKTER

HENRIK SÖNDERUP & NEIL GORING
RAMBÖLL

 

2014 – Claiming landscape

JORUN KUGELBERG
KONSTNÄR
jorunkugelberg.se

DAN HALLEMAR
CHEFREDAKTÖR, TIDSKRIFTEN ARKITEKTUR

VICTOR MARX
MARX ARKITEKTUR AB
http://www.vima-archi.se/

MOA BJÖRNSON
PROCESS-OCH PROJEKTLEDARE, MILJÖFÖRVALTNINGEN MALMÖ STAD
www.urbanisten.se

VLORA MAKOLLI
ROSENS RÖDA MATTA

NIKLAS WENNBERG
STADSJORD
http://stadsjord.se/

 

2013 – Instant landscapes

EWA WESTERMARK
Gehl Architects
http://www.gehlarchitects.com/index.php?id=165403

MARCO CASAGRANDE
http://www.clab.fi/

SUSANNA KAPUSTA
Malmö Stad

 

2012

LISA DIEDRICH
www.scapemagazine.com | www.landscapearchitectureeurope.com

THOMAS H. WITHLOW
hort.cals.cornell.edu/people/faculty.cfm?netId=thw2

TINA SAABY MADSEN
www.kk.dk

 

2011

DAVID GISSEN
http://www.davidgissen.org

MARIA HELLSTRÖM REIMER
http://forskning.mah.se/id/k3mahel

ELLEN BRAAE
http://www.sl.life.ku.dk/OmSkovOgLandskab/Medarbejdere/embra.aspx

KENNETH OLWIG
http://www.ltj.slu.se/lar/olwig_kenneth_eng.html

 

2010

ANURADHA MATHUR
University of Pennsylvania
http://www.soak.in/

PÄR GUSTAFSSON
SLU

STIG L. ANDERSSON
SLA
http://www.sla.dk/

ELIN OLSSON
C-O-M-B-I-N-E
http://www.combine.coop/

SARA KLEIN SVENSSON
http://sarakleinsvensson.com/

 

2009

ANDERS WILLHELMSON 
www.wilhelmson.se

MARTIN HELLBERG
Ljusarkitekt

MONICA GORA
www.gora.se

70° NORD
www.70n.no | www.70n.blogspot.com | www.mosaic-region.com

 

2008

CHRISTINE DALNOKY
www.dalnoky.com

FREDRIK FRITZSON
Lunds Universitet

GUNILLA BANDOLIN
www.bandolin.se

 

Merging on – After party

12821385_1009235565828501_1790577781407071088_n

På Alnarps loge hörs dragspel och bas, kanske inte men efter en lång och rolig dag med föreläsningar, nätverkande och filmtittande avslutas det hela på bästa sätt! Nämligen med MERGING ON som är landskapsarkitekturdagens officiella och hejdlöst roliga efterfest. Att Dansa in på småtimmarna, ta del av den godaste vegobuffén och snacka Gehl med likasinnade, det kan inte bli annat än kul. Festen börjar 19:00 och i biljettpriset ingår mat och dryck, samt en härlig kväll!

Line-up:

Hasta Lu€go (dj)
Dj Snugglerz (dj+Visuals)

Biljettpris

Super Early Bird: 100:- (Slutsålt)

EarlyBird: 150:- (Slutsålt)

Ordinarie pris 200:- (Slutsålt)

Eftersläpp: 100:-
Ger tillträde till festen efter middagen, från kl. 22. Inklusive dryck.

Köp dina biljetter >>HÄR<<

Glöm heller inte att attenda vårt Facebook-evenemang så du får info om DJ-släpp och annat skoj!

Vi syns på logen!

Contact

Frågor? Hör av er!

Thank you! I have received your message.

name

email

message

Contact Info

larkdagen@stud.slu.se

Alnarp, Skåne