Program
Vad är Landskapsarkitekturdagen?
Landskapsarkitekturdagen är en branschdag för landskapsarkitektur på SLU Alnarp med syftet att stärka samarbetet mellan studenter, yrkesverksamma och företag. Dagen arrangerades på studentinitiativ första gången 2008 och drivs som en ideell förening av studenter från landskapsarkitektprogrammet.
Architecture is the thoughtful making of space - Louis Khan~
Dagen är öppen för alla och ger oss en möjlighet att tillsammans diskutera frågor som rör samhällsbyggnad, fysisk planering och arkitektur.
Årets Föreläsare

Shelley Egoz

Professor in Place-Making and head for Centre for Landscape Democracy at Norwegian University of Life Science. Egoz has many years of experience of work in conflict areas with emphasis on democratic aspects of landscaping. By the release of the book The Right to Landscape (2016, co-edited with Jala Makhzoumi) the knowledge of human rights and democracy in relation to landscapes has become accessible for a wider audience.

Assemble

Award winning, multi-disciplinary design collective founded in 2010 in London. Assemble cross architecture, design and art specializing in democratic and co-operative design processes.

Pär "Pinge" Gustafsson

Former professor in Landscape Architecture Pär "Pinge" Gustafsson is a living legend with his many years of experience from both academic and public work.

Peder Olsson

Poet and artist working in Malmö. In his work Tennis (2015) Olsson investigated the absolute border and it's qualities by folding a tennis court scale 1:1 into a book.
UTSTÄLLARE 2018

Årets tema : DIVIDE CROSS & CONNECT

En framträdande del i formningen av samhällen har varit uppförandet och fastställandet av gränser. Genom att sätta gränser tolkar vi och skapar oss en uppfattning om världen. Gränsen är också en plats. Rum som särskiljer oss, där vi möts och som binder oss samman. Vi vill med årets tema Divide, cross and connect utforska de fysiska och abstrakta former dessa gränser tar. Hur påverkar de oss människor och vad betyder gränser i en alltmer gränslös verklighet? Vad är en gräns och vad skapas där olikheter möts?
Kontakt