Landskapsarkitekturdagen 2017

Landskapsarkitekturdagen är ett studentinitiativ som startade år 2008 och drivs som en ideell förening av studenter från landskapsarkitektprogrammet på SLU i Alnarp.

Den 21 April arrangeras landskapsarkitekturdagen på Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) i Alnarp.
En branschdag inom landskapsarkitektur som syftar till att stärka samarbetet mellan studenter, yrkesverksamma och företag. Landskapsarkitektur berör alla som rör sig i stad och landsbygd. Därför är dagen också öppen för alla och ses som en möjlighet att tillsammans diskutera frågor som rör samhälle och fysisk planering.

Temat Exploring Equal Landscapes handlar om att utforska planering ur fler perspektiv än de vi bär med oss sedan tidigare. Vi vill i år undersöka maktstrukturer kopplade till det offentliga rummet och samhällsplanering. Vems är landskapet? Vem och vad får ta plats där? Hur kan vi tillgängliggöra landskapet för fler?

Under dagen kommer möjligheten att interagera och samtala med studenter, yrkesverksamma och företag blandas med föreläsningar och fika. Dagen är fri från kostnader och alla är välkomna! För er som kommer långväga kommer resebidrag kunna sökas.
Schema för dagen och mer information kommer inom kort!

För mer information besök vår Facebook-sida. Tveka inte att kontakta oss med frågor, idéer eller intresse av att medverka under dagen!

larkdagen@stud.slu.se

◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊

The Landscape Architecture Day 2017 takes place on Friday the 21nd of April at The Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) in Alnarp. This event is one of Sweden’s most attended industry days, aiming to strengthen the cooperation between professional and future landscape architects as well as companies.

The theme of 2017, Exploring Equal Landscapes is about exploring planning through new perspectives. We want to look into power structures connected to public space and community planning. Whose is the landscape? Who and what can take place there? And how can we make our environments open for different kind of people?

The event is a student initiative started in 2008 by the students at SLU Alnarp and is driven as a non-profit organisation by enthusiastic students from the Program of Landscape Architecture.

Please do not hesitate to contact us for further questions, ideas or interest in participating in the event!

For further information please visit our Facebook page.  You can also contact us via mail if you have any questions, ideas or interest in participating in the event!

larkdagen@stud.slu.se

logga-pp

Schema

9.00     Invigning av dagen och introduktion av moderator, Tiina Sarap


10.00   Föreläsning: Alf Hornborg, professor i humanekologi vid Lunds Universitet


11.30    Föreläsning: Alexander Shevchenko, initiativtagare till medborgarinflytandeprojekt i Ukraina


13.30    Pecha Kucha, korta föreläsningar i experimentellt format


15.00    Föreläsning: Viktoria Walldin, socialantropolog på White arkitektkontor i Stockholm


16.00   Lounge med Vestre  [Till eventet] 


19.00    Afterparty! [Till eventet]

Föreläsare

 

Viktoria Walldin
Partner och utvecklingsansvarig för social hållbarhet på White Arkitekter. Hon har byggt upp ett unikt team på White17435877_1339345626150825_5741107518301421987_o med fokus på den mjuka infrastrukturen som stöd för sociala aspekter i arkitektur och stadsbyggnad. Som socialantropolog, med bred erfarenhet av observationer och intervjuer, analyserar hon människors erfarenheter, handlande och behov i den fysiska miljön. Viktoria har lång erfarenhet av att genomföra konsultationer med allmänheten, tjänstemän, olika förvaltningar och politiker. Förutom att driva projekt har hon medverkat i åtskilliga föreläsningar och debatter samt varit rådgivare åt den norska regeringen. 2014 tilldelades Viktoria SGBC:s personliga pris för positiva gärningar för hållbar stadsutveckling.

Alexander Shevchenko
Alexander arbetar som Urban Projects Manager på plattformen Teple Misto Platform i staden Ivano-Frankivsk, Ukraina. Föreläsningen kommer att handla om Teple Mistos uppstart, hur man skapar engagemang i en stad och deras vision. Med utgångspunkt i de projekt de arbetar med i Ivano-Frankivsk där de försöker skapa en stad där stadens befolkning och företag är engagerade i stadens utveckling.

My excitement reaches the highest point in dealing with local community while shaping the contemporary face oalexf medium-size Ukrainian city. Working for the Teple Misto NGO gives me wide opportunity for creating a holistic picture of acting and planning in field of urbanism. This action and planning happen within a triangle of city administration, local companies, and citizen groups with facilitation by the Teple Misto platform. My lecture will give an overview of methods, cases, preconditions, and perspectives of such activity by a local NGO. Examples of tactical interventions, cases of participatory planning, local capacity building in Ivano-Frankivsk accomplished by the Teple Misto team will depict how the background of the city landscape can be shaped due to an ordinary citizen’s say.

Alf Hornborg
Alf is an anthropologist and since 1993 Professor of human ecology at Lund University. He is the author of  The Power of the Machine (2001), Global Ecology and Unequal Exchange (2011), and Global Magic (2016), as well as several edited volumes at the intersections of environmental history, political ecology, and ecological economics.

Alfs föreläsning kommer handla om de asymmetriska flödena av biofysiska resurser från land till stad, och från Syd till Nord. Han kommer också prata om sin skeptiska hållning till begreppen ”urban sustainability” och ”sustainable growth”.

Pecha Kucha

Pecha kucha är ett presentationsformat som alltid innehåller 20 bilder, som visas 20 sekunder vardera. Pecha kucha-formatet uppkom i Japan, och har sedan spritt sig världen runt. Uttrycket är onomatopoetiskt och betyder ungefär ‘snick-snack’.

Presentationsformen Pecha Kucha föddes på ett arkitektkontor i Tokyo i februari 2003  där två arkitekter, Astrid Klein och Mark Dytham på Klein-Dytham Architecture, hade som avsikt att attrahera folk till SuperDeluxe; deras experimentella eventforum i Roppongi och för att ge möjligheten till unga designer att träffas, visa upp sitt arbete och dela idéer. [3] De hade tröttnat på långa sega dragningar och all den tidsspillan det ledde till. Man beslutade därför att en presentation enligt denna modell ska omfatta 20 bilder där varje bild visas i 20 sekunder. Därmed blir presentationen exakt 6 minuter och 40 sekunder. Det ställer krav på presentatören som därmed måste fokusera på det viktiga.

ÅRETS PECHA KUCHA TALARE

Titti Olsson
Chefredaktör för tidskriften Stad och Journalist på Tankesmedjan Movium vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU). Kommer att tala om bristen på barnperspektiv i dagens planering av städer.
Marwa Dabaieh
Arkitekt och arbetar för Arkitekter utan gränser som driver lokala samt globala projekt med frågor kring en hållbar och rättvis byggd miljö. Marwa är engagerad i ett projekt i Uganda med Arkitekter utan gränser.
Gunilla Kronvall
Arkitekt SAR/MSA och ordförande för Sveriges Arkitekter Skåne. Kommer i sin Pecha kucha att tala om 2015 års öppna tävling IMAGINE Open Skåne 2030.
Urban Skogmar
Arkitekt SAR/MSA och studiochef på Sweco Architects i Malmö. Jobbar med visionära stadsbyggnadsprojekt, ofta kopplade till infrastruktur. Kommer att tala om hur barriärer i samhället kan planeras bort.
Martin Eriksson & Fredrik Matz
Kommer berätta mer om Oyster 2017, en seminariedag där landskapsarkitektur står i fokus. I samband med denna dag arrangeras en studenttävling som kommer släppas på detta års Landskapsarkitekturdag.

Utställare

loggo senaste 2017

 

Kompan
En värld av lek och träning!
Visst ska lek och träning vara både roligt och tillgängligt? Men det är också en utmärkt möjlighet till att skapa gladare och hälsosammare samhällen. Kompans lösningar bygger på vår kundorienterade forskning. Det är av största vikt för oss att skaffa oss unika insikter för att stärka kunskapen inom både lekbeteenden och inom sport- och motionsbeteenden. Därför har Kompan investerat i två interna forskningscentrum, Kompan Play Institute och Kompan Sport & Fitness Institute. KOMPAN är en världsledande leverantör av lekplatsutrustning, parkmöbler för urban stadsmiljö och utomhusgym. Vi är 1075 medarbetare och har försäljningsbolag i 19 länder och distribution i över 60. Försäljningskontoret finns i Mölnlycke utanför Göteborg. Slottsbro är ett av Kompans välkända varumärken i Sverige och är kända för sina parkmöbler och lekplatsutrustning i trä. Gå gärna in på kompan.com eller Slottsbro.se och läs mer om oss och våra produkter!
Kompan Sverige AB, Mölnlycke Fabriker 9, 435 35 Mölnlycke
Tel. 031-968840, kompan.sverige@kompan.com, www.kompan.com

Fox Design
I snart 40 år har Fox Design levererat belysning till kulturminnen och samtida arkitektur, gator, flygplatser och slott. Vi strävar efter en enkelhet i materialval, form och funktion. Bra design ska inte behöva bytas ut

Hags
HAGS är en global leverantör av utomhusprodukter såsom klätterställningar, lekplatsutrustning, träningsutrustning, parkmöbler och flytbryggor. Vi hjälper gärna till med helheten – från tips, ritningar och montage till underhåll av lekplatser, utomhusmöbler och utomhusgym i park- och stadsmiljö

Tonnersjö plantskola
Trädguiden 2.0 är äntligen här och just idag…
delar vi ut den till alla Trädälskare på Alnarp. Dessutom har du chansen att träffa Sveriges ledande (och kanske trevligaste) växtleverantör.
Tönnersjö Plantskola förser kunder i hela Skandinavien med ett komplett utbud av Träd och växter i absolut bästa kvalité.
Basen i verksamheten är Trädodlingen på 100 hektar bördig Halländsk sandjord samt våra företablerade premiumträd i Airpot (Springring).
Vi ses i montern!

Team Tejbrant AB
Team Tejbrant AB är en av Europas ledande tillverkare av utemöbler och belysta reklambärare. Vi levererar hållplatsutrustning, väderskydd, kundvagnsgarage, rökskydd, ljusvitriner, cykelparkeringslösningar, räcken, entrétak och laddstationsskydd  till kommuner, trafikbolag, reklambolag och enskilda företag runt om i Europa. Team Tejbrant har funnits på marknaden sedan 1982.

Team Tejbrants flexibla profilsystem, med dess funktionellt designade väderskydd, finns tillgängliga i en mängd olika utförande. Aluminium och glas i kombination bidrar till att det är lätt att hålla produkten ren och att den passar väl in i alla typer av miljöer. Vårt system gör produktionen särskilt modifierbar, vilket gör att vi smidigt kan anpassa skydden även till dem mest specifika önskemålen.

Tyréns
Tyréns är ett av Sveriges ledande konsultföretag inom samhällsbyggnad.
I samspel med kunder och partners skapar vi hållbara lösningar inom stadsutveckling och infrastruktur. Vi har 1 600 medarbetare och verk-samhet i Sverige, Danmark, England och Estland.
Tyréns är stiftelseägt och vår ägandeform gör det möjligt för oss att satsa målmedvetet på forskning och utveckling inom samhällsbyggnad-sområdet. Vi drivs av nyfikenhet och har ett nära samarbete med universitet och högskolor.

Trafikverket
Hej! Vi kanske kommer arbeta tillsammans i framtiden?!
Vi arbetar som beställare mot både konsult och entreprenadföretag och samråder med kommuner, länsstyrelsen och andra myndigheter och intressenter då vi bygger väg för gående, cyklister, bilar och tåg. Vi delar även årligen ut stora medel för forskning och innovations projekt – så chansen är stor att våra vägar kommer korsas i din yrkeskarriär. Kom förbi vår monter så berättar vi mer om vår roll som samhällsutvecklare och beställare.
Hälsningar,
Trafikverket

VegTech
Vi på Veg Tech hjälper våra kunder att skapa grönare, vackrare och mer naturliga omgivningar.
Vi har ett mycket brett sortiment med allt från plantor och fröer till prefabricerade vegetationsmattor.
Veg Tech erbjuder även kompletta systemlösningar för tak- och fasadvegetation, gröna innergårdar, erosionsskydd och vattenrening.
Den största delen av produktionen sker i egna odlingar i Småland.

ScanCord
ScanCord lek- och parkutrustning erbjuder estetiska och inspirerande redskap for lekplatser, parker och trafikmi ljo. Malet ar att erbj uda arkitekter och entreprenorer funktionella redskap, mobler och utrustning for att skapa lekfulla och sakra miljoer for saval barn som vuxen .
Vara kunder refererar till oss med ord som hog leveranssakerhet , bra kundservice, produkter med hog kvalitet och hog designfaktor till attraktiva priser.Forutom lek, park och trafik erbjuder ScanCord  produkter  inom sportnat,  fagelskydd, fallskyddsnat och  andra textila  nat for  industrin.
www.scancord .net

Ramböll
Ramböll är en ledande samhällsrådgivare och levererar helhetslösningar inom marknadsområdena byggnader, transport, miljö, vatten, energi, olja, gas och management consulting. Ramböll engagerar sig i att skapa hållbara och långsiktiga lösningar för våra kunder och samhället. Företaget grundades i Danmark 1945 och har sedan dess expanderat till att idag ha 13 000 medarbetare på 300 kontor världen över. I Sverige finns 1 500 medarbetare på ett 30-tal kontor över hela landet
I Ramböllkoncernen finns heltäckande kompetens att hantera uppdrag inom byggbranschens samtliga teknikområden och byggprojektens olika faser- från idé och analys, över projektering och projektledning till drift och underhåll. Idéer uppstår i mötet mellan olika kompetenser och personligheter. Därför har vi alltid ett behov av olika kunskaper för att få en bredd av kompetenser. Studenternas kunskap om nya trender ger oss den bredd vi eftersträvar. Vi behöver dig som ser förbi det uppenbara!
Nordens ingenjörsstudenter listade Ramböll som den mest attraktiva arbetsgivare 2015 i Norden och vi tar kontinuerligt emot praktikanter och examensarbetare.
Vill du veta mer om oss? Besök oss på larkdagen eller titta in på vår hemsida! www.ramboll.se

Jom
JOM har ett system för att skapa förutsättningar för träd I hårdgjorda ytor. Planteringslådor, markgaller, stamskydd och luftbrunnar. Produkterna hålls samman med “tänk” som kan vara stöd vid projekt.  Nytt för året är presentation av de lådor som används av Uppsala I deras project för etablering av regnbäddar.

Cowi
COWI är ett konsultföretag som erbjuder tjänster inom exempelvis samhällsplanering, projektledning, miljö, infrastruktur, bro, byggnad och
fastighet samt industri och teknik. I Sverige finns 13 kontor varav huvudkontoret ligger i Göteborg. På COWI jobbar bland annat ingenjörer, trafikplanerare, geologer, biologer, miljövetare och landskapsarkitekter. Landskapsarkitekterna arbetar på COWIs kontor i Göteborg, Malmö, Stockholm samt Skövde.
Som landskapsarkitekt på COWI jobbar du i varierande skala med allt från gestaltning och projektering till planering och analys i stora
infrastrukturprojekt. En stor del i arbetet på COWI är att jobba i nära samarbete med många andra teknikområden.

Vestre
Vestre firar 70 år inom möbelbranschen genom vårt koncept ”Nordic life in Urban Spaces”. Detta tema vill framhäva det som vi ser som den centrala nordiska modellen för en urban livsstil. För oss är en viktig del av denna utveckling det attraktiva och tillgängliga offentliga rummet – anpassat för informella möten över sociala och kulturella gränser. 2050 kommer det att finnas 9 miljarder människor på jorden, och 70 % kommer att bo i städer. ”Nordic Life in Urban Spaces” kommunicerar därför inte bara vad Vestre är i dag, utan omfattar vår vision av hur framtidens stadsbild ska se ut.
Vi tror starkt på att ta de bästa idéerna från den nordiska livsstilen. Vi har en exportvara som kommer att visa sig attraktiv på alla marknader.

Tidskriften Landskap
Är en facktidning för yrkesverksamma inom trädgårdsbranschen. I Landskap kan du läsa om allt från planering och design till material och anläggning.Tidskriften Landskap utkommer 8 gånger om året och ges ut av Tejarps Förlag AB. Förlaget ger även ut tidningar som Viola – affärstidningen för trädgårdsföretagare

Streetlife
Streetlife designar och säljer gatumöbler, planteringslösningar och gång- och cykelbroar. Vi talar landskaps- och planeringsarkitekternas språk och kan anpassa våra produkter till era behov. Alla Streetlifes produkter utvecklas med stor omsorg och expertis. Vårat huvudkontor ligger i Leiden, Nederländerna, men vi har även ett lokalkontor i Malmö för den skandinaviska marknaden.

Sigma civil
Tänk vad människor kan göra. Människor med stora och annorlunda idéer. Det är just detta som motiverar oss inom Sigma, att ge handlingskraft åt visionerna och forma den morgondag vi går till mötes. På Sigma drivs vi av att göra skillnad för våra kunder och vår omvärld. Med passion för teknik och affärer förnyar vi nu konsultbranschen. Vi gör en kraftfull satsning för att bygga nya spännande konsultföretag som skapar mängder av möjligheter. De senaste åren har många nya medarbetare valt att bli en del av de passionerade team som driver vår utveckling. Och det är bara början. Sigma Civil är ett snabbt växande konsultbolag inom samhällsbyggnad med fokus på sektorerna infrastruktur, byggprojektering och projektledning. Vår målsättning är att redan 2018 vara en av de starkaste aktörerna inom svensk samhällsbyggnad.

 

Resebidrag

Resebidraget är till för studenter på arkitektur och planeringsinstitutioner runt om. Det ger möjlighet för studenter som annars inte har råd att besöka dagen. För att söka resebidrag följer du dessa 3 steg nedan!

1. Maila larkdagen@stud.slu.se

2. Ange namn och skola

3. Får man beviljat resebidrag skickas ett bekräftelsemail med mer info inom kort!

Kom ihåg att det är först till kvarn som gäller!

After party

OBS! BILJETTSLÄPP ONSDAG 15/3 KL. 13.00!!!
TICKETS WILL BE RELEASED  WEDNESDAY 15/3, 13.00!!!
……………………..……………………..……………………..……………………

(English below)

LANDSKAPSARKITEKTURDAGEN 2017 AFTER PARTY!!

Välkomna att avsluta Larkdagen 2017 tillsammans med oss studenter från Sveriges olika arkitekturskolor och alla andra partyglada. Dörrarna öppnas kl. 19.00 och kvällen inleds med en fördrink och därefter följer middag och fri bar innan vi dansar in natten tillsammans!

Plats:
Loftet, Alnarpsgården

Kvällens DJs:
TBA men dans utlovas natten lång!

OBS! Begränsat antal biljetter till Larkdagen After party så skynda dig att köp din biljett.
Länk: https://billetto.se/e/keep-exploring-the-after-party-biljetter-184626

Early bird: 160 kr + biljettavgift
Standard: 210 kr + biljettavgift

I biljettpriset ingår vegetarisk buffé och fest. Dryck bjuder vi på! Vegan- eller specialkost anges vid biljettköpet.
Endast förköp 18+.

Let’s keep exploring the after party together!

……………………..……………………..……………………..…………….

LANDSKAPSARKITEKTURDAGEN 2017 AFTER PARTY!

Let´s continue Larkdagen with an after party!

The party starts at 19.00 at Loftet in Alnarpsgården with a sparkling drink and dinner! Afterwards some sweet moves on the dance floor. There is only a limited amount of tickets so make sure you get yours :)
Link: https://billetto.se/e/keep-exploring-the-after-party-biljetter-184626

Early bird: 160 kr + ticket fee
Standard: 210 kr + ticket fee

Tickets include vegetarian buffet and drinks are our treat! Vegan or any allergies? Please let us know when you buy the ticket!

Pre-sale only 18+

Let’s keep exploring the after party together!

 

 

 

 

 

Kontakt

Beata Willeborn & Axel Pihl
Ordförande
larkdagen@stud.slu.se
076-8400782
070-9822838

 

Anna Jönsson & Evelina Bengtsson
Ekonomi
anna.em.jonsson@outlook.com
073-8392434

 

Johan Hultman
Marknadsföring
johanhultman91@gmail.com
076-8259960

 

Maria Lundvik
Företag
foretag.larkdagen@stud.slu.se
070-2729369

 

Martina Jostrup
Föreläsningar
forelasningar.larkdagen@stud.slu.se
073-7134711

 

Turid Landström Petersen
Fest
turidlandstrompetersen@gmail.com
076-8104432

 

Paula Burgman
Mat/fika

 

Kontakt vid anmälan eller övriga frågor
larkdagen@stud.slu.se

Tidigare år

Föreläsare tidigare år:

2016 – Merging Landscapes

ISSHAQ ALBARBARY
LANDSKAPSARKITEKT, DAAR

ANN LEGEBY
TEKNOLOGIE DOKTOR, KTH

ELIN STRAND
ARKITEKT/KOSTNÄR

2015 – Extreme landscapes

LINDA PETTERSSON
URBIO

SAM KESHAVARZ
WHITE ARKITEKTER

HENRIK SÖNDERUP & NEIL GORING
RAMBÖLL

 

2014 – Claiming landscape

JORUN KUGELBERG
KONSTNÄR
jorunkugelberg.se

DAN HALLEMAR
CHEFREDAKTÖR, TIDSKRIFTEN ARKITEKTUR

VICTOR MARX
MARX ARKITEKTUR AB
http://www.vima-archi.se/

MOA BJÖRNSON
PROCESS-OCH PROJEKTLEDARE, MILJÖFÖRVALTNINGEN MALMÖ STAD
www.urbanisten.se

VLORA MAKOLLI
ROSENS RÖDA MATTA

NIKLAS WENNBERG
STADSJORD
http://stadsjord.se/

 

2013 – Instant landscapes

EWA WESTERMARK
Gehl Architects
http://www.gehlarchitects.com/index.php?id=165403

MARCO CASAGRANDE
http://www.clab.fi/

SUSANNA KAPUSTA
Malmö Stad

 

2012

LISA DIEDRICH
www.scapemagazine.com | www.landscapearchitectureeurope.com

THOMAS H. WITHLOW
hort.cals.cornell.edu/people/faculty.cfm?netId=thw2

TINA SAABY MADSEN
www.kk.dk

 

2011

DAVID GISSEN
http://www.davidgissen.org

MARIA HELLSTRÖM REIMER
http://forskning.mah.se/id/k3mahel

ELLEN BRAAE
http://www.sl.life.ku.dk/OmSkovOgLandskab/Medarbejdere/embra.aspx

KENNETH OLWIG
http://www.ltj.slu.se/lar/olwig_kenneth_eng.html

 

2010

ANURADHA MATHUR
University of Pennsylvania
http://www.soak.in/

PÄR GUSTAFSSON
SLU

STIG L. ANDERSSON
SLA
http://www.sla.dk/

ELIN OLSSON
C-O-M-B-I-N-E
http://www.combine.coop/

SARA KLEIN SVENSSON
http://sarakleinsvensson.com/

 

2009

ANDERS WILLHELMSON 
www.wilhelmson.se

MARTIN HELLBERG
Ljusarkitekt

MONICA GORA
www.gora.se

70° NORD
www.70n.no | www.70n.blogspot.com | www.mosaic-region.com

 

2008

CHRISTINE DALNOKY
www.dalnoky.com

FREDRIK FRITZSON
Lunds Universitet

GUNILLA BANDOLIN
www.bandolin.se

 

Contact

Frågor? Hör av er!

Thank you! I have received your message.

name

email

message

Contact Info

larkdagen@stud.slu.se

Alnarp, Skåne