Landskapsarkitekturdagen 2017

Landskapsarkitekturdagen är ett studentinitiativ som startade år 2008 och drivs som en ideell förening av studenter från landskapsarkitektprogrammet på SLU i Alnarp.

Den 21 April arrangeras landskapsarkitekturdagen på Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) i Alnarp.
En branschdag inom landskapsarkitektur som syftar till att stärka samarbetet mellan studenter, yrkesverksamma och företag. Landskapsarkitektur berör alla som rör sig i stad och landsbygd. Därför är dagen också öppen för alla och ses som en möjlighet att tillsammans diskutera frågor som rör samhälle och fysisk planering.

Temat Exploring Equal Landscapes handlar om att utforska planering ur fler perspektiv än de vi bär med oss sedan tidigare. Vi vill i år undersöka maktstrukturer kopplade till det offentliga rummet och samhällsplanering. Vems är landskapet? Vem och vad får ta plats där? Hur kan vi tillgängliggöra landskapet för fler?

Under dagen kommer möjligheten att interagera och samtala med studenter, yrkesverksamma och företag blandas med föreläsningar och fika. Dagen är fri från kostnader och alla är välkomna! För er som kommer långväga kommer resebidrag kunna sökas.
Schema för dagen och mer information kommer inom kort!

För mer information besök vår Facebook-sida. Tveka inte att kontakta oss med frågor, idéer eller intresse av att medverka under dagen!

larkdagen@stud.slu.se

◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊

The Landscape Architecture Day 2017 takes place on Friday the 21nd of April at The Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) in Alnarp. This event is one of Sweden’s most attended industry days, aiming to strengthen the cooperation between professional and future landscape architects as well as companies.

The theme of 2017, Exploring Equal Landscapes is about exploring planning through new perspectives. We want to look into power structures connected to public space and community planning. Whose is the landscape? Who and what can take place there? And how can we make our environments open for different kind of people?

The event is a student initiative started in 2008 by the students at SLU Alnarp and is driven as a non-profit organisation by enthusiastic students from the Program of Landscape Architecture.

Please do not hesitate to contact us for further questions, ideas or interest in participating in the event!

For further information please visit our Facebook page.  You can also contact us via mail if you have any questions, ideas or interest in participating in the event!

larkdagen@stud.slu.se

logga-pp

Upptaktskväll

Efter succén med upptaktskväll innan Landskapsarkitekturdagen förra året har vi i år bestämt att föra traditionen vidare. Två veckor innan Larkdagen bjuder vi in till en afterschool som äger rum på Form/ Design center i Malmö den 6/4!

Johan Hägerström kommer att hålla en föreläsning om fenomenet Virtual Reality. Johan är chefredaktör och ansvarig utgivare på VRSverige.se. Föreläsningen handlar om Virtual Reality och dess förmåga att förflytta människor in i nya världar och miljöer på ett sätt som varit svårt tidigare. Med denna teknik går det att berätta helt nya historier vilket kan förändra hur vi undersöker och designar vår omvärld. I föreläsningen tar Johan upp olika exempel på hur Virtual Reality kan användas inom arkitektur, sammhällsplanering och formgivning av framtida landskap.

Eventet är helt gratis och det kommer bjudas på mingel med föreläsaren inklusive dryck och tilltugg efter. Här får man även chans att prova VR glasögon.

Varmt välkomna kl 17.00. Färeläsningen börjar kl 17.30.

Schema

9.30     Invigning av dagen och introduktion av moderator, Tiina Sarap


10.00   Föreläsning: Alf Hornborg, professor i humanekologi vid Lunds Universitet


11.30    Föreläsning: Alexander Shevchenko, initiativtagare till medborgarinflytandeprojekt i Ukraina


13.30    Pecha Kucha, korta föreläsningar i experimentellt format


15.00    Föreläsning: Viktoria Walldin, socialantropolog på White arkitektkontor i Stockholm


16.00-  Lounge/häng
18.00

Föreläsare

Alexander Shevchenko
Alexander arbetar som Urban Projects Manager på plattformen Teple Misto Platform i staden Ivano-Frankivsk, Ukraina. Föreläsningen kommer att handla om Teple Mistos uppstart, hur man skapar engagemang i en stad och deras vision. Med utgångspunkt i de projekt de arbetar med i Ivano-Frankivsk där de försöker skapa en stad där stadens befolkning och företag är engagerade i stadens utveckling.

Viktoria Walldin
White arkitektkontor: Antropolog och specialist inom social hållbarhet kring stadsbyggnad och arkitektur.

Alf Hornborg
Alf is an anthropologist and since 1993 Professor of human ecology at Lund University. He is the author of  The Power of the Machine (2001), Global Ecology and Unequal Exchange (2011), and Global Magic (2016), as well as several edited volumes at the intersections of environmental history, political ecology, and ecological economics.

Alfs föreläsning kommer handla om de asymmetriska flödena av biofysiska resurser från land till stad, och från Syd till Nord. Han kommer också prata om sin skeptiska hållning till begreppen ”urban sustainability” och ”sustainable growth”.

Utställare

loggor 2017

Resebidrag

Resebidraget är till för studenter på arkitektur och planeringsinstitutioner runt om. Det ger möjlighet för studenter som annars inte har råd att besöka dagen. För att söka resebidrag följer du dessa 3 steg nedan!

1. Maila larkdagen@stud.slu.se

2. Ange namn och skola

3. Får man beviljat resebidrag skickas ett bekräftelsemail med mer info inom kort!

Kom ihåg att det är först till kvarn som gäller!

Kontakt

Beata Willeborn & Axel Pihl
Ordförande
larkdagen@stud.slu.se
076-8400782
070-9822838

 

Anna Jönsson & Evelina Bengtsson
Ekonomi
anna.em.jonsson@outlook.com
073-8392434

 

Johan Hultman
Marknadsföring
johanhultman91@gmail.com
076-8259960

 

Maria Lundvik
Företag
foretag.larkdagen@stud.slu.se
070-2729369

 

Martina Jostrup
Föreläsningar
forelasningar.larkdagen@stud.slu.se
073-7134711

 

Turid Landström Petersen
Fest
turidlandstrompetersen@gmail.com
076-8104432

 

Paula Burgman
Mat/fika

 

Kontakt vid anmälan eller övriga frågor
larkdagen@stud.slu.se

Tidigare år

Föreläsare tidigare år:

2016 – Merging Landscapes

ISSHAQ ALBARBARY
LANDSKAPSARKITEKT, DAAR

ANN LEGEBY
TEKNOLOGIE DOKTOR, KTH

ELIN STRAND
ARKITEKT/KOSTNÄR

2015 – Extreme landscapes

LINDA PETTERSSON
URBIO

SAM KESHAVARZ
WHITE ARKITEKTER

HENRIK SÖNDERUP & NEIL GORING
RAMBÖLL

 

2014 – Claiming landscape

JORUN KUGELBERG
KONSTNÄR
jorunkugelberg.se

DAN HALLEMAR
CHEFREDAKTÖR, TIDSKRIFTEN ARKITEKTUR

VICTOR MARX
MARX ARKITEKTUR AB
http://www.vima-archi.se/

MOA BJÖRNSON
PROCESS-OCH PROJEKTLEDARE, MILJÖFÖRVALTNINGEN MALMÖ STAD
www.urbanisten.se

VLORA MAKOLLI
ROSENS RÖDA MATTA

NIKLAS WENNBERG
STADSJORD
http://stadsjord.se/

 

2013 – Instant landscapes

EWA WESTERMARK
Gehl Architects
http://www.gehlarchitects.com/index.php?id=165403

MARCO CASAGRANDE
http://www.clab.fi/

SUSANNA KAPUSTA
Malmö Stad

 

2012

LISA DIEDRICH
www.scapemagazine.com | www.landscapearchitectureeurope.com

THOMAS H. WITHLOW
hort.cals.cornell.edu/people/faculty.cfm?netId=thw2

TINA SAABY MADSEN
www.kk.dk

 

2011

DAVID GISSEN
http://www.davidgissen.org

MARIA HELLSTRÖM REIMER
http://forskning.mah.se/id/k3mahel

ELLEN BRAAE
http://www.sl.life.ku.dk/OmSkovOgLandskab/Medarbejdere/embra.aspx

KENNETH OLWIG
http://www.ltj.slu.se/lar/olwig_kenneth_eng.html

 

2010

ANURADHA MATHUR
University of Pennsylvania
http://www.soak.in/

PÄR GUSTAFSSON
SLU

STIG L. ANDERSSON
SLA
http://www.sla.dk/

ELIN OLSSON
C-O-M-B-I-N-E
http://www.combine.coop/

SARA KLEIN SVENSSON
http://sarakleinsvensson.com/

 

2009

ANDERS WILLHELMSON 
www.wilhelmson.se

MARTIN HELLBERG
Ljusarkitekt

MONICA GORA
www.gora.se

70° NORD
www.70n.no | www.70n.blogspot.com | www.mosaic-region.com

 

2008

CHRISTINE DALNOKY
www.dalnoky.com

FREDRIK FRITZSON
Lunds Universitet

GUNILLA BANDOLIN
www.bandolin.se

 

Contact

Frågor? Hör av er!

Thank you! I have received your message.

name

email

message

Contact Info

larkdagen@stud.slu.se

Alnarp, Skåne