Program
Om Landskapsarkitekturdagen

Landskapsarkitekturdagen är en branschdag för landskapsarkitektur på SLU Alnarp med syftet att stärka samarbetet mellan studenter, yrkesverksamma och företag. Dagen arrangerades på studentinitiativ första gången 2008 och drivs som en ideell förening av studenter från landskapsarkitektprogrammet. Landskapsarkitektur berör alla människors liv oavsett vi lever i en stad eller på landet. Dagen är öppen för alla och ger oss en möjlighet att tillsammans diskutera frågor som rör samhällsbyggnad, fysisk planering och arkitektur.

Kontakt