Program
Vad är Landskapsarkitekturdagen?
Landskapsarkitekturdagen är en branschdag för landskapsarkitektur på SLU Alnarp med syftet att stärka samarbetet mellan studenter, yrkesverksamma och företag. Dagen arrangerades på studentinitiativ första gången 2008 och drivs som en ideell förening av studenter från landskapsarkitektprogrammet.
Architecture is the thoughtful making of space - Louis Khan~
Dagen är öppen för alla och ger oss en möjlighet att tillsammans diskutera frågor som rör samhällsbyggnad, fysisk planering och arkitektur.
Årets Föreläsare
Mer information kommer!
UTSTÄLLARE 2018

Årets tema : DIVIDE CROSS & CONNECT

En framträdande del i formningen av samhällen har varit uppförandet och fastställandet av gränser. Genom att sätta gränser tolkar vi och skapar oss en uppfattning om världen. Gränsen är också en plats. Rum som särskiljer oss, där vi möts och som binder oss samman. Vi vill med årets tema Divide, cross and connect utforska de fysiska och abstrakta former dessa gränser tar. Hur påverkar de oss människor och vad betyder gränser i en alltmer gränslös verklighet? Vad är en gräns och vad skapas där olikheter möts?
Kontakt