Program
Vad är Landskapsarkitekturdagen?
Landskapsarkitekturdagen är en branschdag för landskapsarkitektur på SLU Alnarp med syftet att stärka samarbetet mellan studenter, yrkesverksamma och företag. Dagen arrangerades på studentinitiativ första gången 2008 och drivs som en ideell förening av studenter från landskapsarkitektprogrammet.
Architecture is the thoughtful making of space - Louis Khan~
Dagen är öppen för alla och ger oss en möjlighet att tillsammans diskutera frågor som rör samhällsbyggnad, fysisk planering och arkitektur. FRI ENTRE!
Årets Föreläsare

UTSTÄLLARE 2019

Årets tema : COMMUNICATING LANDSCAPE

Vad är landskapskommunikation? Vi rör oss i samma rum, men vi ser olika saker. Erfarenheter och kunskap färgar våra upplevelser och samma landskap kommer kommunicera olika saker till oss beroende på vem vi är. Vilka som får höras och synas avgör hur vi uppfattar landskapet och vår egen platstillhörighet. Hur planerar en för andras behov och inte sina egna? Det krävs två röster för att föra ett samtal. Vi skapar platser tillsammans, och för att kunna höras måste vi också kunna lyssna. En plats är inte hel förrän människor använder den. -Vad är landskapskommunikation? Och vad händer när den misslyckas?
Kontakt