Program
Vad är Landskapsarkitekturdagen?
Landskapsarkitekturdagen är en branschdag för landskapsarkitektur på SLU Alnarp med syftet att stärka samarbetet mellan studenter, yrkesverksamma och företag. Dagen arrangerades på studentinitiativ första gången 2008 och drivs som en ideell förening av studenter från landskapsarkitektprogrammet.
Architecture is the thoughtful making of space - Louis Khan~
Dagen är öppen för alla och ger oss en möjlighet att tillsammans diskutera frågor som rör samhällsbyggnad, fysisk planering och arkitektur. FRI ENTRE!
Årets Föreläsare

UTSTÄLLARE 2020

Årets tema : LANDSCAPE AS A RIGHT

En plats blir till för någon och tas från någon annan. Landskapet och det offentliga rummet ska vara till för oss alla. Det krävs förhandlingar och kompromisser. Hur planerar vi för olika behov? Hur planerar vi för allas rättigheter? Vem har rätt till att vara med och påverka? Rätten till bostad, hälsa, tillhörighet och social trygghet. Naturens rätt. Vad är rätten till landskap?
~ Välkomna till Landskapsarkitekturdagen 2020: Landscape as a right
Kontakt