Landskapsarkitekturdagen 2017

Landskapsarkitekturdagen är ett studentinitiativ som startade år 2008 och drivs som en ideell förening av studenter från landskapsarkitektprogrammet på SLU i Alnarp.

Den 21 April arrangeras landskapsarkitekturdagen på Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) i Alnarp.
En branschdag inom landskapsarkitektur som syftar till att stärka samarbetet mellan studenter, yrkesverksamma och företag. Landskapsarkitektur berör alla som rör sig i stad och landsbygd. Därför är dagen också öppen för alla och ses som en möjlighet att tillsammans diskutera frågor som rör samhälle och fysisk planering.

Temat Exploring Equal Landscapes handlar om att utforska planering ur fler perspektiv än de vi bär med oss sedan tidigare. Vi vill i år undersöka maktstrukturer kopplade till det offentliga rummet och samhällsplanering. Vems är landskapet? Vem och vad får ta plats där? Hur kan vi tillgängliggöra landskapet för fler?

Under dagen kommer möjligheten att interagera och samtala med studenter, yrkesverksamma och företag blandas med föreläsningar och fika. Dagen är fri från kostnader och alla är välkomna! För er som kommer långväga kommer resebidrag kunna sökas.
Schema för dagen och mer information kommer inom kort!

För mer information besök vår Facebook-sida. Tveka inte att kontakta oss med frågor, idéer eller intresse av att medverka under dagen!

larkdagen@stud.slu.se

◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊

The Landscape Architecture Day 2017 takes place on Friday the 21nd of April at The Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) in Alnarp. This event is one of Sweden’s most attended industry days, aiming to strengthen the cooperation between professional and future landscape architects as well as companies.

The theme of 2017, Exploring Equal Landscapes is about exploring planning through new perspectives. We want to look into power structures connected to public space and community planning. Whose is the landscape? Who and what can take place there? And how can we make our environments open for different kind of people?

The event is a student initiative started in 2008 by the students at SLU Alnarp and is driven as a non-profit organisation by enthusiastic students from the Program of Landscape Architecture.

Please do not hesitate to contact us for further questions, ideas or interest in participating in the event!

For further information please visit our Facebook page.  You can also contact us via mail if you have any questions, ideas or interest in participating in the event!

larkdagen@stud.slu.se

logga-pp

Schema

Ett preliminärt schema kommer snart vara på plats, håll utkik här!

A preliminary schedule will soon be in place, keep your eyes peeled!

Föreläsare

T.B.A.

 

 

 

 

 

 

 

Utställare

loggor1 2017 

Kontakt

Beata Willeborn & Axel Pihl
Ordförande
larkdagen@stud.slu.se
076-8400782
070-9822838

 

Anna Jönsson & Evelina Bengtsson
Ekonomi
anna.em.jonsson@outlook.com
073-8392434

 

Johan Hultman
Marknadsföring
johanhultman91@gmail.com
076-8259960

 

Maria Lundvik
Företag
foretag.larkdagen@stud.slu.se
070-2729369

 

Martina Jostrup
Föreläsningar
forelasningar.larkdagen@stud.slu.se
073-7134711

 

Turid Landström Petersen
Fest
turidlandstrompetersen@gmail.com
076-8104432

 

Paula Burgman
Mat/fika

 

Kontakt vid anmälan eller övriga frågor
larkdagen@stud.slu.se

Tidigare år

Föreläsare tidigare år:

2016 – Merging Landscapes

ISSHAQ ALBARBARY
LANDSKAPSARKITEKT, DAAR

ANN LEGEBY
TEKNOLOGIE DOKTOR, KTH

ELIN STRAND
ARKITEKT/KOSTNÄR

2015 – Extreme landscapes

LINDA PETTERSSON
URBIO

SAM KESHAVARZ
WHITE ARKITEKTER

HENRIK SÖNDERUP & NEIL GORING
RAMBÖLL

 

2014 – Claiming landscape

JORUN KUGELBERG
KONSTNÄR
jorunkugelberg.se

DAN HALLEMAR
CHEFREDAKTÖR, TIDSKRIFTEN ARKITEKTUR

VICTOR MARX
MARX ARKITEKTUR AB
http://www.vima-archi.se/

MOA BJÖRNSON
PROCESS-OCH PROJEKTLEDARE, MILJÖFÖRVALTNINGEN MALMÖ STAD
www.urbanisten.se

VLORA MAKOLLI
ROSENS RÖDA MATTA

NIKLAS WENNBERG
STADSJORD
http://stadsjord.se/

 

2013 – Instant landscapes

EWA WESTERMARK
Gehl Architects
http://www.gehlarchitects.com/index.php?id=165403

MARCO CASAGRANDE
http://www.clab.fi/

SUSANNA KAPUSTA
Malmö Stad

 

2012

LISA DIEDRICH
www.scapemagazine.com | www.landscapearchitectureeurope.com

THOMAS H. WITHLOW
hort.cals.cornell.edu/people/faculty.cfm?netId=thw2

TINA SAABY MADSEN
www.kk.dk

 

2011

DAVID GISSEN
http://www.davidgissen.org

MARIA HELLSTRÖM REIMER
http://forskning.mah.se/id/k3mahel

ELLEN BRAAE
http://www.sl.life.ku.dk/OmSkovOgLandskab/Medarbejdere/embra.aspx

KENNETH OLWIG
http://www.ltj.slu.se/lar/olwig_kenneth_eng.html

 

2010

ANURADHA MATHUR
University of Pennsylvania
http://www.soak.in/

PÄR GUSTAFSSON
SLU

STIG L. ANDERSSON
SLA
http://www.sla.dk/

ELIN OLSSON
C-O-M-B-I-N-E
http://www.combine.coop/

SARA KLEIN SVENSSON
http://sarakleinsvensson.com/

 

2009

ANDERS WILLHELMSON 
www.wilhelmson.se

MARTIN HELLBERG
Ljusarkitekt

MONICA GORA
www.gora.se

70° NORD
www.70n.no | www.70n.blogspot.com | www.mosaic-region.com

 

2008

CHRISTINE DALNOKY
www.dalnoky.com

FREDRIK FRITZSON
Lunds Universitet

GUNILLA BANDOLIN
www.bandolin.se

 

After party

Landscape Equals Party

 

Line-up:

 

Biljettpris

 

Contact

Frågor? Hör av er!

Thank you! I have received your message.

name

email

message

Contact Info

larkdagen@stud.slu.se

Alnarp, Skåne