Posted by on mars 20, 2018

WSP är ett av världens ledande analys- och teknikkonsultföretag. Vi erbjuder tjänster för hållbar samhällsutveckling inom Hus & Industri, Transport & Infrastruktur och Miljö & Energi. Tillsammans har vi 42 000 medarbetare på över 550 kontor i 40 länder. I Sverige är vi omkring 4 000 medarbetare. Bredd och mångfald kännetecknar våra medarbetare, kompetensområden, kunder och typer av uppdrag.

WSP Samhällsbyggnad har en bred inriktning inom hela samhällsbyggnadssektorn

– från vägar, järnvägar och ledningar till bostäder, kontor och industri – i alla faser som utredning, planering, projektering, byggande och förvaltning. Affärsområdet har idag drygt 1000 medarbetare över hela landet och är organiserat i fem regioner; Nord, Mitt, Stockholm, Väst och Syd samt en nationell järnvägssektion.

WSP har ett traineeprogram för yngre medarbetare, Nordic Taskforce där deltagarna får möjligheter att vidga sitt nätverk, samarbeta med kollegor från andra länder och lära känna WSPs ledning och delta i övergripande projekt som ska bidra till WSPs utveckling.

https://www.wsp.com/sv-SE

Posted in: Nyheter