Lappset Sweden AB

mar. 5, 2020 by

Vi är en av Sveriges ledande tillverkare av lek-, park och träningsutrustning. I produktutbudet finns aktivitetsutrustning, såsom lekplatser, utegym, seniorgym och parkprodukter, för såväl barn som vuxna och äldre. Lappsets tillverkning sker i Skandinavien, vårt kontor och fabrik för parkmöbeltillverkning

Byggros

mar. 5, 2020 by

Vi skapar säkra lösningar till bygg- och anläggningsarbeten Byggros grundades i Danmark 1986 och har funnits på den svenska marknaden sedan 1999. Byggros är idag marknadsledande i Sverige och Danmark på flera specialprodukter och system inom bygg- och anläggningsbranschen. BG

Tyréns

Tyréns

feb. 19, 2020 by

Tyréns är ett av Sveriges ledande konsultföretag inom samhällsbyggnad. I samspel med kunder och partners skapar vi hållbara lösningar inom stadsutveckling och infrastruktur. Tyréns har sedan starten 1942 utvecklats till en koncern med 2 400 medarbetare och verksamhet i Sverige,

HAGS

feb. 19, 2020 by

Mycket har hänt sedan HAGS grundades i småländska Aneby 1948. Vi har gått ifrån att vara ett lokalt familjeföretag till att bli en global aktör när det gäller lek och rekreation. Utbudet har utvidgats från en enkel gungställning i stål

Tidskriften Landskap

feb. 19, 2020 by

Tidskriften Landskap är branschtidningen för alla dem som arbetar med att planera, anlägga och vårda utemiljöer.  Vår förhoppning är att du som läsare ska känna igen dig i våra artiklar, porträtt och reportage och att du kan hämta inspiration och

Tönnersjö Plantskola

feb. 19, 2020 by

Tönnersjö Plantskola är Sveriges trevligaste Trädodlare. ​Var inte blyg utan ​kom till vår monter så belönar vi dig med världens bästa ​TRÄDGUIDE på 243 sidor och över 1000 Träd-bilder. Och besök oss ​gärna på ​Facebook​ eller på vår Hemsida med

Norconsult

feb. 19, 2020 by

Norconsults landskapsarkitekter och landskapsingenjörer har en lång och bred erfarenhet av utredning, gestaltning och projektering där lagarbete ger oss en möjlighet att skapa kompletta helhetslösningar. I samarbete med övriga team är vi delaktiga i allt från tidiga utredningar till gestaltning

Essunga Plantskola

feb. 19, 2020 by

  Essunga Plantskola ligger mitt i Västra Götalands län, på de bästa av Västergötlands jordar, i klimatzon 3. Vi odlar främst alléträd och buskar i kruka, men även perenner och lökar. Vi levererar dessutom gärna specialbeställningar med lång framförhållning. Företagets

RAMBOLL

feb. 5, 2020 by

Ramboll är samhällsbyggare som designar framtidens städer och samhällen. Våra innovativa och hållbara lösningar gör skillnad för våra kunder, slutkunder och samhället i stort. I Sverige är vi 2000 medarbetare, fördelade på 28 kontor över hela landet. Vi arbetar inom

CADO

feb. 5, 2020 by

CADO har ett klart mål – vi vill genom produktion och leverans av unika produkter, skapa harmoni och balans med respekt för våra kommande generationer. Vi har i många år designat, producerat och levererat lekplatser, sport- och rörelseprojekt och utemiljö

Stångby plantskola

apr. 23, 2019 by

När det gäller kvalitet, kompetens och service är Stångby Plantskola Sveriges främsta leverantör av växter. Vi arbetar professionellt och fokuserar på växter av hög kvalitet samtidigt som vi arbetar nära våra kunder och leverantörer. Vårt huvudkontor är beläget i Stångby utanför Lund. Här sker vår

VEKSÖ

mar. 20, 2019 by

VEKSÖ AB – PASSION, MÄNNISKOR OCH STADSMILJÖ VEKSØ är ett ledande företag inom design, tillverkning och försäljning av stadsrumsmöbler,  cykelprodukter och belysning. STADSMILJÖ En funktionell design bidrar till ökat upplevelsevärde i stadsmiljö. Vi har ett brett program av designade möbler

Arkitektur förlag

mar. 20, 2019 by

Arkitektur är Sveriges enda tidskrift som på djupet bevakar svensk arkitektur och samhällsbyggnad. Tidskriften bjuder på livlig diskussion och ny kunskap på några av vår tids mest komplexa frågor: Varför ser våra städer ut som de gör? Varför bygger man inte

Trafikverket

apr. 7, 2018 by

Trafikverkets uppdrag är att ansvara för den långsiktiga infrastrukturplaneringen för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart samt för byggande och drift av statliga vägar och järnvägar. Trafikverket ska medverka i samhällsutvecklingen genom att skapa anläggningar och miljöer som är välfungerande, hållbara och

Tidsskriften Stad

apr. 7, 2018 by

Tidskriften STAD – debatt och reflexion om urbana landskap fångar upp trenderna, speglar utvecklingen och lyfter fram forskning och praktik för hållbar stadsutveckling. STAD ges ut av Tankesmedjan Movium som arbetar med stadsutvecklings frågor och finns vid SLU. Movium agerar

Sveriges Arkitekter

mar. 23, 2018 by

Sveriges Arkitekter är den samlande organisation för alla arkitekter, inredningsarkitekter landskapsarkitekter och planeringsarkitekter. Förbundet har 13 600 medlemmar varav 2 500 studenter, och är en del av Saco (Sveriges akademikers centralorganisation). Sveriges Arkitekter har en bred agenda: från fackligt arbete

Kompan Sverige AB

mar. 20, 2018 by

Ett gladare och hälsosammare samhälle Vi vill skapa en offentlig miljö för alla. En lekplats för barn i alla åldrar, en träningsplats för den som vill vara aktiv och parkmöbler för gemenskap och trivsel. Vi tänker på helheten och grundtanken

ScanCord

mar. 20, 2018 by

ScanCord erbjuder arkitekter och entreprenörer estetisk och inspirerande utrustning för att skapa lekfulla och säkra lekplatser, parker och trafikmiljöer för såväl barn som vuxna. Våra kunder refererar till oss med ord som hög leveranssäkerhet, bra kundservice, produkter med hög kvalitet

Vestre

Vestre

feb. 24, 2018 by

Enjoying the outdoors since 1947 Vestre är en ledande tillverkare av utemöbler för städer, parker och offentliga rum. I över 70 år har vi fått vara med om att skapa sociala mötesplatser för miljontals människor. Vestre samarbetar med kända skandinaviska

E-planta

E-planta

feb. 24, 2018 by

E-planta är en kvalitetsmärkning för svenskodlade plantskoleväxter utvalda för svenskt klimat. Växterna är provodlade på olika platser i landet vilket ger säkra zonangivelser och korrekta växtbeskrivningar. Varumärket E-planta ägs av Stiftelsen Trädgårdsodlingens Elitplantstation (EPS). En expertgrupp väljer ut de växter