Här!

feb. 21, 2019 by

Att göra verklighet av visioner, det får oss att vilja stiga ur sängen på morgonen. Istället för att ha vattentäta skott mellan arkitekter och konstruktörer, ser vi till att mixa kompetenserna. En enkel filosofi som hjälper oss att nå de

CADO

feb. 21, 2019 by

CADO har ett klart mål – vi vill genom produktion och leverans av unika produkter, skapa harmoni och balans med respekt för våra kommande generationer. Vi har i många år designat, producerat och levererat lekplatser, sport- och rörelseprojekt och utemiljö

Tress

feb. 21, 2019 by

Vi vill inspirera barn, ungdomar och vuxna till ett mer aktivt liv utomhus. Våra drömlekplatser och designade parkmöbler skapar naturliga mötesplatser för alla. Med vårt breda produktsortiment av utomhusaktiviteter bidrar vi till spontan lek och motion på egna villkor. Tress

Selux

feb. 21, 2019 by

Selux är ett design, teknik- och kunskapsdrivet belysningsföretag med fokus på arkitektonisk belysning. I 70 år har vi levererat lösningar till allt från historiska miljöer till Smart City-etableringar med höga arkitektoniska ambitioner. Vi arbetar ofta med tidiga skeden och vill

Funkia Landskapsarkitekter

apr. 19, 2018 by

Funkia är ett landskapsarkitektkontor som arbetar med program-, utrednings- och projekteringsuppdrag från stadsdelar och kvarter ner till bostadsgårdar, trädgårdar, lekplatser, parker och torg. Verksamheten startades 2005 och har idag kontor i Linköping och i Nacka, Stockholm. Vår affärside grundar sig

Alnarpsstudenter ställer ut

apr. 12, 2018 by

Alnarpsstudenter ställer ut sina arbeten och projekt.  

Spelens Hus

apr. 11, 2018 by

Vi är en föreningsdriven mötesplats i Malmö som är inriktad på spel av alla de slag. Bakom Spelens Hus ligger en vilja att ge unga en trygg och fysisk mötesplats. Vår, och säkert din, uppfattning är att spel är en

Trafikverket

apr. 7, 2018 by

Trafikverkets uppdrag är att ansvara för den långsiktiga infrastrukturplaneringen för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart samt för byggande och drift av statliga vägar och järnvägar. Trafikverket ska medverka i samhällsutvecklingen genom att skapa anläggningar och miljöer som är välfungerande, hållbara och

SWECO

apr. 7, 2018 by

sweco.se

Tidsskriften Stad

apr. 7, 2018 by

Tidskriften Landskap

apr. 7, 2018 by

EWF ECO AB

mar. 23, 2018 by

EWF ECO har affärsmodellen att introducera, etablera och leverera smarta gröna & hållbara lösningar till offentlig och kommersiella parter inom norden primärt. EWF ECO är exklusiv distributör för BigBelly och Steora. Agenturerna omfattar förutom Sverige även Finland & Norge. Besök

Sveriges Arkitekter

mar. 23, 2018 by

Sveriges Arkitekter är den samlande organisationen för arkitekter, inredningsarkitekter, planeringsarkitekter och landskapsarkitekter. Förbundet har 13 000 medlemmar, varav 2 600 studenter, och är en del av Saco (Sveriges akademikers centralorganisation). Sveriges Arkitekter har en bred agenda: från fackligt arbete och

Nordic Parks Sverige AB

mar. 23, 2018 by

Besök nordicparks.se

Norconsult

mar. 23, 2018 by

Norconsults landskapsarkitekter och landskapsingenjörer har en lång och bred erfarenhet av utredning, gestaltning och projektering där lagarbete ger oss en möjlighet att skapa kompletta helhetslösningar. I samarbete med övriga team är vi delaktiga i allt från tidiga utredningar till gestaltning

Västerås stad

mar. 23, 2018 by

Västerås stad utvecklas och växer. Näringslivet upplever högtryck, invånarna blir fler och vi står inför många spännande utmaningar! På Stadsbyggnadsförvaltningen arbetar vi gränsöverskridande och det finns möjlighet att utveckla sin kompetens inom olika samhällsbyggnadsfrågor. Uppdragen har stor spännvidd med stadsdelsförnyelser,

COWI

mar. 23, 2018 by

COWI är ett konsultföretag som erbjuder tjänster inom exempelvis samhällsplanering, projektledning, miljö, infrastruktur, bro, byggnad och fastighet samt industri och teknik. I Sverige finns 13 kontor varav huvudkontoret ligger i Göteborg. På COWI jobbar bland annat ingenjörer, trafikplanerare, geologer, biologer,

ÅhusTurf AB

mar. 23, 2018 by

CoverLawn® är hybridgräset som skyddar hela naturgrässystemet. Konstruktionen av PE/PP strån hårt inknutna i Polyesterarmeringen. Knytningarna förhindrar att någon plastdetalj frigörs i naturen. Naturgräset växer upp genom CoverLawn® och slutresultatet blir en naturlig gräsyta som under växtperioden är en gräsmatta och

Hasselfors Garden

mar. 23, 2018 by

Hasselfors Garden tillverkar kvalitetsjordar för allt från hemmaodling till växtbäddar i urbana miljöer. Den duktiga trädgårdsmästaren har alltid haft förståelse för att jorden är ytterst viktig för trädgården. Det är där nyckeln till tillväxten ligger. Vårt mål är att aktivt

Cyklos

mar. 23, 2018 by

Med fokus på funktion för cyklisten och design som interagerar med omgivande infrastruktur skapar Cyklos cykelparkeringar för framtidens trafikanter. Kunder är städer, kommuner, arkitekter, fastighetsbolag och bostadsrättsföreningar. Cyklos har under de senaste åren vuxit till att bli en av de ledande

Liljewall arkitekter

mar. 23, 2018 by

Liljewall arkitekter är idag ett av Sveriges ledande arkitektkontor med drygt 200 arkitekter och ingenjörer i Göteborg, Stockholm, Malmö och Buenos Aires. Vårt team av landskapsarkitekter och -ingenjörer består idag av 17 personer som arbetar med projekt över hela landet. Teamets

Kompan Sverige AB

mar. 20, 2018 by

Ett gladare och hälsosammare samhälle Visst ska lek och träning vara både roligt och tillgängligt? Men det är också en utmärkt möjlighet att skapa gladare och hälsosammare samhällen. Vi vill skapa en offentlig miljö för alla. En lekplats för barn

Trelleborgs kommun

mar. 20, 2018 by

Trelleborgs kommun växer rekordartat och just nu pågår det största stadsomvandlingsprojektet i kommunens historia; Kuststad 2025. Med resan från hamnstad till en attraktiv kuststad kan Trelleborg fullt ut ta till vara på sitt geografiska läge, och fortsätta vara en betydelsefull

ScanCord

mar. 20, 2018 by

ScanCord erbjuder arkitekter och entreprenörer estetisk och inspirerande utrustning för att skapa lekfulla och säkra lekplatser, parker och trafikmiljöer för såväl barn som vuxna. Våra kunder refererar till oss med ord som hög leveranssäkerhet, bra kundservice, produkter med hög kvalitet

WSP

mar. 20, 2018 by

WSP är ett av världens ledande analys- och teknikkonsultföretag. Vi erbjuder tjänster för hållbar samhällsutveckling inom Hus & Industri, Transport & Infrastruktur och Miljö & Energi. Tillsammans har vi 42 000 medarbetare på över 550 kontor i 40 länder. I

No Worries BBQ

mar. 20, 2018 by

No Worries BBQ är ett företag som värnar om naturen och om människorna. Att ha tillgång till en miljövänlig, brandsäker samlingsplats skapar trygghet och gemenskap. Grillarna kommer från Australien där dessa har funnits i 50 år och finns i över

Sandmaster Skandinavien AB

feb. 25, 2018 by

Som marknadsledande företag inom sandrening i Europa kan vi se tillbaka på mer än 30 års erfarenhet. Vår bio-mekaniska reningsmetod är vetenskapligt testad och belagd av TÜV, en mekanisk rening som är pålitlig, miljövänlig samt med långsiktig effekt. Därtill uppfyller alla

z Ångpanneföreningen logga

ÅF

feb. 24, 2018 by

ÅF är ett ingenjörs- och designföretag med verksamhet inom energi, industri och infrastruktur som skapar hållbara lösningar för kommande generationer genom att förena människor och teknik. På ÅF är vi är en energisk och engagerad grupp av ca 75 landskapsarkitekter,

Vestre

Vestre

feb. 24, 2018 by

OBS! Vestre har tyvärr varit tvungna att ställa in sin medverkan under landskapsarkitekturdagen men deltar som sponsorer av dagen. Enjoying the outdoors since 1947 Vestre är en ledande tillverkare av utemöbler för städer parker och offentliga rum. I över 70

Veg tech

Veg Tech

feb. 24, 2018 by

Veg Tech är sedan 30 år Nordens ledande leverantör av vegetationsteknik. Vi odlar, utvecklar och förser byggnader och städer med multifunktionella växtsystem som bidrar med fördröjning av dagvattnet, förbättrar vattenkvalitet och gynnar den biologiska mångfalden. Vi erbjuder gröna lösningar som skapar