Posted by on mars 23, 2018

COWI är ett konsultföretag som erbjuder tjänster inom exempelvis

samhällsplanering, projektledning, miljö, infrastruktur, bro, byggnad och

fastighet samt industri och teknik. I Sverige finns 13 kontor varav huvudkontoret ligger i Göteborg. På COWI jobbar bland annat ingenjörer, trafikplanerare, geologer, biologer, miljövetare och landskapsarkitekter. Landskapsarkitekterna arbetar på COWIs kontor i Göteborg, Malmö och Skövde.

Som landskapsarkitekt på COWI jobbar du i varierande skala med allt från gestaltning och projektering till planering och analys i stora infrastrukturprojekt. En stor del i arbetet på COWI är att jobba i nära samarbete med många andra teknikområden. Exempel på projekt vi jobbar med just nu är:

 Detaljprojektering Orminge C, upprustning av centrala Orminge i Nacka Kommun. Inkluderar utformning av gator, lokal fördröjning av dagvatten i biofilter, samt utformning av grodtunnlar vid naturreservatet Sarvträsk.
– Detaljprojektering Idrottsplatsen, omgivande mark vid nytt badhus i Solna. Gestaltning gator, torg och entréytor, samt lokal fördröjning av dagvatten i biofilter.
 Ny multisportarena Kungälvsbostäder. Underlag för totalentreprenadsupphandling av en ny multisportarena som ersätter en befintlig gammal instängslad asfaltsplan. I uppdraget ingick även kringytor så som tillgänglighetsanpassning, planteringar höjdanpassningar och gradäng/läktare.
Detaljprojektering Pihlängen, exploateringsområde i Staffanstorps kommun. Utformning av park som ska kunna fördröja ett 100 års regn.
– Trädutredning och projektering av det nya Clemenstorget i Lund.
– Ostlänken, den nya höghastighetsjärnvägen. En delsträcka genom Nyköpings kommun i etappen mellan Stockholm och Linköping. Även planering av anslutande bibana pågår.
Planering av och deltagande i kursen Planning Project – Large Scale Structures, Analysis and EIA tillsammans med SLU.

 cowi.se

Posted in: Nyheter