Posted by on mars 23, 2018

COWI är ett konsultföretag som erbjuder tjänster inom exempelvis samhällsplanering, projektledning, miljö, infrastruktur, bro, byggnad och fastighet samt industri och teknik. I Sverige finns 13 kontor varav huvudkontoret ligger i Göteborg. På COWI jobbar bland annat ingenjörer, trafikplanerare, geologer, biologer, miljövetare och landskapsarkitekter. Landskapsarkitekterna arbetar på COWIs kontor i Göteborg, Malmö, Stockholm samt Skövde.

Som landskapsarkitekt på COWI jobbar du i varierande skala med allt från gestaltning och projektering till planering och analys i stora infrastrukturprojekt. En stor del i arbetet på COWI är att jobba i nära samarbete med många andra teknikområden.

Besök cowi.se

Posted in: Nyheter