Posted by on april 5, 2019

Den ideella föreningen ”Den Goda Jorden” har som mål att åstadkomma ett fungerande skydd för den ändliga resursen åkermark.

Vi som bor i en del av världen med goda åkerjordar, gynnsamt klimat och goda förutsättningar för en stabil och uthållig livsmedelsproduktion har ett särskilt ansvar för denna oerhört viktiga resurs: åkermarken. I Miljöbalkens och Plan- och bygglagens portalparagrafer finns formuleringar som borde ge åkermarken en bra skydd redan idag men detta är uppenbarligen inte tillräckligt. I de kommunala översiktsplanerna får bevarandet av god åkermark i många fall ge vika för andra intressen.

Posted in: Nyheter