Landskapsarkitekturdagen 2019 har den stora äran att presentera årets föreläsare:


Jan Gehl

“We now know that first, we form the cities, but then the cities form us.” är ett känt citat från arkitekten, samhällsplaneraren och en av grundarna till Gehl Architects, Jan Gehl. Under sin karriär har han publicerat ett flertal böcker som exempelvis “Life Between Buildings” och nu senast “How to Study Public Life”, och har därmed blivit en världskänd och inflytelserik professor med fokus på hur vi kan bygga städer med människan i centrum.

Föreläsningen kommer hållas i aulan på Alnarpsgården. Varmt välkomna!

***

“We now know that first, we form the cities, but then the cities form us.” is a known quote from architect, city planner and founding partner of Gehl Architects, Jan Gehl. During his career he has published several books, for example “Life Between Buildings” and most recently “How to Study Public Life”. Gehl has been recognised worldwide and has influenced the debate on city planning with his focus on planning and building cities for people.

The lecture will be held in aulan at Alnarpsgården. Welcome!

 

Dis/order

Dis/order drivs av landskapsarkitekterna Karin Andersson och Johanna Bratel. Det är ett experimentellt och forskningsbaserat kollektiv som jobbar i både stor- och småskaliga projekt och tillfälliga konstinstallationer. Under våren kommer Dis/order bland annat utveckla en plats för och i samråd med ungdomar i Folkets Park i Malmö. Medborgarsamtal med lokalinvånare på värdegrunder som demokrati och jämlikhet är en integrerad del i Dis/orders arbetsprocess.

Föreläsningen kommer hållas i aulan på Alnarpsgården. Varmt välkomna!

***

Dis/order is founded by landscape architects Karin Andersson and Johanna Bratel. It is an experimental and research based collective working in both large and small scale projects as well as temporary artistic installations. Amongst other projects, this spring Dis/order will develop a place for, and with young adults in Folkets Park, Malmö. Local participation and communication based on values like democracy and equality is an integrated part of Dis/orders process.

The lecture will be held in aulan at Alnarpsgården. Welcome!

 

 

Jonas Dahlberg

Jonas Dahlberg är en stockholmsbaserad konstnär som har jobbat med många prestigefyllda projekt inom konst och arkitektur. Han är framför allt känd för sitt vinnande bidrag till tävlingen om att skapa minnesplatser för offren i terrorattentatet som utfördes i Oslo och Utøya den 22 juli 2011. Beslutet togs av juryn som bestod av de anhöriga, den norska regeringen och sakkunniga, men efter kritik mot konstverket beslutade regeringen att säga upp kontraktet med Jonas. Jonas Dahlberg kommer på Landskapsarkitekturdagen berätta om arbetet med en offentlig plats som inte blev av.

Föreläsningen kommer hållas i aulan på Alnarpsgården. Varmt välkomna!

***

Jonas Dahlberg is an artist based in Stockholm working with a diverse practice at the intersection between art and architecture. He is known for his winning proposal for 22 July Memorial Sites in Oslo and Utøya. The competition was announced by the norwegian government, but the project was cancelled after protests from a few local residents. At Landskapsarkitekturdagen, Jonas will present his experiences from the work with a public space that was never built.

The lecture will be held in aulan at Alnarpsgården. Welcome!

 

Lisa Berglind

Lisa Berglind är en nyexaminerad landskapsarkitekt som tillsammans med Filippa Dahlin skrev examensarbetet “Ljudupplevelser – en vidgad förståelse för urbana ljud som kvalitet”. För detta arbete tilldelades de Rambolls pris för bästa examensarbete 2018.

Lisa om examensarbetet:
“Vi ville undersöka hur vi som landskapsarkitekter kan hitta, bevara, utveckla, lyssna på och fantisera ihop egna kvalitativa ljudlandskap även i en högljudd, urban stad. Vi vandrade omkring i Malmö, lyssnade och studerade befintliga ljudlandskap för att utanför universitetet i samma stad genomföra en egen ljudinstallation.”

Föreläsningen kommer hållas på svenska i ateljén på Alnarpsgården. Varmt välkomna!

***

Lisa Berglind is a newly graduated landscape architect who, together with Filippa Dahlin, wrote the master’s thesis “Sonic Experiences – an expanded understanding for urban sounds as quality”. In 2018 they were awarded Ramboll´s prize for the best master’s thesis of the year.

Lisa about the master’s thesis:
“We wanted to investigate how we as landscape architects can find, preserve, develop, listen to and fantasize about qualitative soundscapes even in a loud, urban city. We walked around in Malmö, listened and studied existing soundscapes in order to implement our own sound installation.”

The lecture will be in swedish and take place in ateljén at Alnarpsgården. Welcome!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vid frågor om föreläsningarna under Landskapsarkitekturdagen 2019 kontakta:

Bim Byström
Föreläsningar
bystrombim@gmail.com
Tel: 0708230512