Landskapsarkitekturdagen 2019 har den stora äran att presentera årets föreläsare:

 

Sabina Jallow

Sabina Jallow är utbildad Landskapsarkitekt på SLU och vid universitetet i Venedig (IUAV)  och bär titeln doktorand. Hon forskar kring mediet fotografi som kommunikationsmedel för arkitektur. Bland många meriter har hon varit ansvarig för programmet ”Arkitektur, visualisering och kommunikation” vid institutionen för Urbana studier på Malmö universitet.

Föreläsar-fotografiet är plåtat av Maki Ochoa och är tagen på en plats som vi kommer få reda på mer om på Jallows föreläsning.

Så här tolkar hon årets tema:

”’Communicating landscape’ tolkar jag som att landskap kommunicerar och berättar många olika berättelser. Vi hjälps åt att läsa av landskapen som vi vistas i för att göra varandra uppmärksamma på allt som landskapen samlar. En av landskapsarkitektprofessionens uppgifter är att beskriva hur platser varit, är och skulle kunna bli. Därför måste en landskapsarkitekt kunna kommunicera ett landskap och även kommunicera om olika landskaps särskilda egenskaper till andra professioner och personer som lever och verkar där.”

Sabina Jallows spännande föreläsning ersätter Jan Gehl och kommer därför hållas i Aulan på Alnarpsgården klockan 14.30-15.30. Föreläsningen hålls på svenska. Varmt välkomna!

Fotografi: ”Sabina from the series Portraits in Sweden, 2016” © Maki Ochoa, Courtesy of the artist.

 

Dis/order

Dis/order drivs av landskapsarkitekterna Karin Andersson och Johanna Bratel. Det är ett experimentellt och forskningsbaserat kollektiv som jobbar i både stor- och småskaliga projekt och tillfälliga konstinstallationer. Under våren kommer Dis/order bland annat utveckla en plats för och i samråd med ungdomar i Folkets Park i Malmö. Medborgarsamtal med lokalinvånare på värdegrunder som demokrati och jämlikhet är en integrerad del i Dis/orders arbetsprocess.

Föreläsningen kommer hållas i aulan på Alnarpsgården 12:30 – 13:30. Varmt välkomna!

***

Dis/order is founded by landscape architects Karin Andersson and Johanna Bratel. It is an experimental and research based collective working in both large and small scale projects as well as temporary artistic installations. Amongst other projects, this spring Dis/order will develop a place for, and with young adults in Folkets Park, Malmö. Local participation and communication based on values like democracy and equality is an integrated part of Dis/orders process.

The lecture will be held in aulan at Alnarpsgården 12:30 – 13:30. Welcome!

 

 

Jonas Dahlberg

Jonas Dahlberg är en stockholmsbaserad konstnär som har jobbat med många prestigefyllda projekt inom konst och arkitektur. Han är framför allt känd för sitt vinnande bidrag till tävlingen om att skapa minnesplatser för offren i terrorattentatet som utfördes i Oslo och Utøya den 22 juli 2011. Beslutet togs av juryn som bestod av de anhöriga, den norska regeringen och sakkunniga, men efter kritik mot konstverket beslutade regeringen att säga upp kontraktet med Jonas. Jonas Dahlberg kommer på Landskapsarkitekturdagen berätta om arbetet med en offentlig plats som inte blev av.

Föreläsningen kommer hållas i aulan på Alnarpsgården 10:00 – 11:00. Varmt välkomna!

***

Jonas Dahlberg is an artist based in Stockholm working with a diverse practice at the intersection between art and architecture. He is known for his winning proposal for 22 July Memorial Sites in Oslo and Utøya. The competition was announced by the norwegian government, but the project was cancelled after protests from a few local residents. At Landskapsarkitekturdagen, Jonas will present his experiences from the work with a public space that was never built.

The lecture will be held in aulan at Alnarpsgården 10:00 – 11:00. Welcome!

 

 

Lisa Berglind

Lisa Berglind är en nyexaminerad landskapsarkitekt som tillsammans med Filippa Dahlin skrev examensarbetet “Ljudupplevelser – en vidgad förståelse för urbana ljud som kvalitet”. För detta arbete tilldelades de Rambolls pris för bästa examensarbete 2018.

Lisa om examensarbetet:
“Vi ville undersöka hur vi som landskapsarkitekter kan hitta, bevara, utveckla, lyssna på och fantisera ihop egna kvalitativa ljudlandskap även i en högljudd, urban stad. Vi vandrade omkring i Malmö, lyssnade och studerade befintliga ljudlandskap för att utanför universitetet i samma stad genomföra en egen ljudinstallation.”

Föreläsningen kommer hållas på svenska i ateljén på Alnarpsgården 13:45 – 14:15. Varmt välkomna!

***

Lisa Berglind is a newly graduated landscape architect who, together with Filippa Dahlin, wrote the master’s thesis “Sonic Experiences – an expanded understanding for urban sounds as quality”. In 2018 they were awarded Ramboll´s prize for the best master’s thesis of the year.

Lisa about the master’s thesis:
“We wanted to investigate how we as landscape architects can find, preserve, develop, listen to and fantasize about qualitative soundscapes even in a loud, urban city. We walked around in Malmö, listened and studied existing soundscapes in order to implement our own sound installation.”

The lecture will be in swedish and take place in ateljén at Alnarpsgården 13:45 – 14:15. Welcome!

 

 

Fredrik Thuning

Fredrik Thuning är en nyexaminerad landskapsarkitekt från SLU Alnarp. Hans examensarbete “Landscape Architecture in Video Games” diskuterar kopplingen mellan landskapsarkitektur och design av videospelsmiljöer.

Fredrik om examensarbetet: ”Vi spenderar mer och mer tid i virtuella miljöer och vi kan uppleva flera olika virtuella landskap i vår vardag. Jag är intresserad av den rumsliga upplevelsen av virtuella landskap samt kopplingen mellan landskapsarkitektur och design av virtuella landskap.”

Föreläsningen kommer hållas på svenska i ateljén på Alnarpsgården klockan 11.15 – 11.45. Varmt välkomna!

***

Fredrik Thuning is a recently graduated landscape architect from SLU Alnarp. His master thesis “Landscape Architecture in Video Games” discusses the connection between the fields of landscape architecture and level design – the act of designing environments for video games.

Fredrik about the master’s thesis: We are spending more and more time in virtual settings and can experience various virtual landscapes in our everyday life. I am interested in the spatial perception of these virtual landscapes and the correlation between landscape architecture and the design of virtual landscapes. The lecture will be held in swedish and take place in ateljén at Alnarpsgården at 11.15 – 11.45. Welcome!

 

 

Jimmy Norrman

Jimmy Norrman är delägare och landskapsarkitekt på Funkia Landskapsarkitektur som grundades 2005. Idag finns de i Linköping och Stockholm och på kontoret arbetar landskapsarkitekter, landskapsingenjörer och trädgårdsmästare tillsammans för att skapa hållbara miljöer även i skötsel- och förvaltningsskedet. På landskapsarkitekturdagen kommer Jimmy prata om landskapsarkitektur som ett berättande verktyg i stadens rum, och hur kommunicerande gestaltning ger en tydlig identitet.

Föreläsningen kommer hållas i ateljén på Alnarpsgården klockan 15.45 – 16.15. Varmt välkomna!

***

Jimmy Norrman is an expert in landscape design and cultural heritage and also a partner in Funkia, a landscape architecture firm founded in 2005. Today, Funkia has offices located in both Linköping and Stockholm where different professionals, including landscape architects, landscape engineers and gardeners work together to create environments that are sustainable throughout their whole lifetime. At the day of Landscape Architecture, Jimmy will tell us about the use of landscape architecture as a way of communicate through the urban spaces, and how communicative design can strengthen the identity of the outdoor spaces.

The lecture will be held in swedish and take place in ateljén at Alnarpsgården at 15.45 – 16.15. Welcome!

 

 

Basem Besada BMV Studio Vectorworks Landmark

Landskapsarkitekturdagen 2019 presenterar härmed en bubblare för i år, ett seminarium med Basem Baseda för BMV Studio.

Basem Besada är en arkitekt som har arbetat med Vectorworks sedan 1996 i BMV Studio, den Svenska distributören av Vectorworks och Cinema 4D sedan 2012. Tillsammans med Timothy Besada, Creative 3D artist presenterar vi Vectorworks Landmark, det enda omfattande branschanpassade verktyget för landskapsdesign, stadsplanering, GIS, BIM och visualisering.

Deltagare får en inblick på hur man bland annat skapar en stadsdel med GIS-data och en levande 2D/3D-terräng med höjdpunkter och information i Vectorworks Landmark samt skapar nästa stegs visualiseringar med ett integrerat arbetsflöde i Cinema 4D.

Seminariet kommer hållas på svenska i ateljén på Alnarpsgården klockan 12.00 – 13.00. Varmt välkomna!

 

 

Tyvärr måste vi meddela att Jan Gehl, en av Landskapsarkitekturdagens efterlängtade föreläsare har på grund av personliga anledningar tvingats ställa in sitt föredrag den 26e april. Vi jobbar hårt på att hitta en ersättare och meddelar vem det blir snarast!

***

We must inform you that Jan Gehls lecture is unfortunately canceled due to personal reasons. There will be a replacement lecturer announced very soon.