Posted by on april 19, 2018

Funkia är ett landskapsarkitektkontor som arbetar med program-, utrednings- och projekteringsuppdrag från stadsdelar och kvarter ner till bostadsgårdar, trädgårdar, lekplatser, parker och torg. Verksamheten startades 2005 och har idag kontor i Linköping och i Nacka, Stockholm.

Vår affärside grundar sig på att genom god kommunikation skapa hållbara utemiljöer med hög estetisk utformning och god funktion. Vårt mål är att alltid ge våra kunder den bästa lösningen utifrån de förutsättningar som finns inom uppsatt tidplan, budget och med ett gott samarbetsklimat.

Företaget behärskar idag hela processen från ideutveckling, projektering, byggledning till skötsel och förvaltning. Vi har stor erfarenhet av förstudier, koncept – och programarbete samt att upprätta bygghandlingar med tillhörande mängdförteckningar mm. Vi vet att resultatet av god landskapsarkitektur är helt beroende av förvaltningen därför har vi sedan 2010 även bedrivit en egen skötselverksamhet inom Funkia. Detta ger oss, som landskapsarkitektur kontor, unik grönkompetens och praktisk erfarenhet inför planering för skötsel, underhåll och drift. Några av våra specialistkompetenser är stadsrum, bostads- och kulturhistoriska miljöer samt växtgestaltning och skötselplaner. Därtill har vi i flera uppdrag fungerat som sk. beställarstöd till våra uppdragsgivare, upprättat arbetsmiljöplaner då vi har BAS-P certifierade medarbetare för komplex nivå samt även utbildade konsulter som utför gröna besiktningar.

Posted in: Nyheter