Kontakt vid anmälan eller övriga frågor
larkdagen@stud.slu.se