Linnea Nyman & Johanna Wahlström
Ordförande
larkdagen@stud.slu.se
Tel: 0736 – 51 60 75
Tel: 0702 – 09 36 74

Josefin Ågren
Ekonomi
larkdagen.ekonomi@slu.se
Tel: 0706 – 10 57 30

Alva Lindau
Marknadsföring
larkdagen@stud.slu.se
Tel: 0704 – 21 81 05

Elin Rangford
Företag
larkdagen.foretag@stud.slu.se
Tel: 0763 – 40 61 88

Malte Grahm
Föreläsningar
malte.grahm@gmail.com
Tel: 0722 – 02 88 92

Linnea Lindblad
Fest
linnea.lindblad@outlook.com
Tel: 0761 – 41 14 24

Elsa Bally
Mat/fika
elsabally@hotmail.com
Tel: 0735 – 95 35 80

Kontakt vid anmälan eller övriga frågor
larkdagen@stud.slu.se