Posted by on mars 23, 2018

Liljewall arkitekter är idag ett av Sveriges ledande arkitektkontor med drygt 200 arkitekter och ingenjörer i Göteborg, Stockholm, Malmö och Buenos Aires. Vårt team av landskapsarkitekter och -ingenjörer består idag av 17 personer som arbetar med projekt över hela landet. Teamets mångfald ger oss möjligheten att ta oss an uppdrag som spänner över ett brett spektrum av olika miljöer som skolor, torg, bostäder, parker, begravningsplatser, kulturhistoriska anläggningar och industrimiljöer. Vi skapar miljöer som inspirerar, berör och tillför värden för såväl den enskilda människan som för samhället i stort. Vi brinner för att tillsammans forma och utveckla stadens gröna rum och mötesplatser. Med bred kunskap och aktivt ansvarstagande i byggprojektets alla skeden skapar vi förutsättningarna för en levande, upplevelserik utemiljö. Hos oss förenas ekologiska strategier med landskaplig helhetssyn och omsorgsfull detaljering. Vår målsättning är att skapa hållbara landskap som genom starka formkoncept och unika funktionslösningar ökar i värde och skönhet under lång tid framöver.

​Hos oss finns experter inom exempelvis spontanaktivitet, dagvattenhantering, historiska parker och utemiljöer för barn och unga.

Besök liljewall.se

Posted in: Nyheter