Posted by on februari 24, 2018

Milford samarbetar med arkitekter, ingenjörer, entreprenörer, byggherrar och anläggare med målsättning att skapa bättre miljöer och trivsel i stadsområden i hela Skandinavien.

Vi har stor passion för att utveckla system och produkter, som kan göra staden till en bättre plats att vistas i. Grön vegetation på platser med begränsat utrymmet är bara en av våra specialiteter.

I över tio år har Milford förmedlat system och knowhow för att förbättra stadsmiljö och landskap över hela Skandinavien.

Vårt produktsortiment omfattar system för plantering av stadsträd, kantavgränsning, markrännor, regnvattenhantering, beläggningar och väggplantering. Alla produkter har skapats i nära samarbete med ledande arkitekter, landskapsarkitekter, ingenjörer och trädgårdsmästare.

Via dialog och löpande projektuppföljning genomgår produkterna en ständig förbättring, både när det gäller design, funktion, hållbarhet och – inte minst, installationsvänlighet. Allt från minsta skarv till det sätt som elementeten staplas på vid transport tas upp till diskussion.

I takt med att storstäderna växer är det Milfords uppgift att utveckla bättre produkter och system som motsvarar de ständigt stigande kraven.

Stadsområdena behöver mer grön växtlighet, stilrena anläggningar i en smakfull design samt nya metoder för effektiv hantering av regnvatten. Förståelse för hur storstadsliv och vegetation interagerar är avgörande för att uppnå en långsiktig framgång vid etablering av grönområden, stadsbebyggelse och underjordiska installationer.

Genom effektiv kunskapsdelning och praktiska erfarenheter bidrar Milford till att sätta standarderna för framtidens stadsmiljö.

www.milford.dk

Posted in: Nyheter