Landskapsarkiteturdagen är en branschdag för landskapsarkitektur på SLU Alnarp
med syftet att stärka samarbetet mellan studenter, yrkesverksamma och företag.
Dagen arrangerades som ett studentinitiativ första gången 2008 och drivs som en
ideell förening av studenter från landskapsarkitektprogrammet.

Arbetsmarknadsmässan är öppen för alla och skapar en arena för samtal och dialog
i frågor rörande samhällsbyggnad, fysisk planering och arkitektur.

Landskapsarkitekturdagen 2018

2018 års landskapsarkitekturdag arrangeras fredagen den 20 april på Sveriges Lantbruksuniversitet SLU i Alnarp.  

Årets tema DIVIDE CROSS & CONNECT

En framträdande del i formningen av samhällen har varit uppförandet
och fastställandet av gränser. Genom att sätta gränser tolkar vi och skapar oss en uppfattning om världen. Gränsen är också en plats. Rum som särskiljer oss, där vi möts och som binder oss samman.

Vi vill med årets tema Divide, cross and connect utforska de fysiska och abstrakta former dessa gränser tar. Hur påverkar de oss människor och vad betyder gränser i en alltmer gränslös verklighet? Vad är en gräns och vad skapas där olikheter möts?

Vad händer under dagen?

Under dagen kommer möjligheter att samtala med studenter, yrkesverksamma
och företag blandas med föreläsningar och fika. Dagen är fri från kostnader och
är öppen för alla! För er som kommer långväga finns resebidrag att söka.

Schema för dagen och mer information kommer inom kort!

För löpande information besök vår Facebook-sida.

Tveka inte att kontakta oss med frågor, idéer eller vid intresse att medverka under dagen!

 

 

Landskapsarkitekturdagen

20 april 2018

SLU Alnarp
larkdagen@stud.slu.se