Landskapsarkiteturdagen är en branschdag för landskapsarkitektur på SLU Alnarp
med syftet att stärka samarbetet mellan studenter, yrkesverksamma och företag.
Dagen arrangerades som ett studentinitiativ första gången 2008 och drivs som en
ideell förening av studenter från landskapsarkitektprogrammet.

Arbetsmarknadsmässan är öppen för alla och skapar en arena för samtal och dialog
i frågor rörande samhällsbyggnad, fysisk planering och arkitektur.

FRI ENTRÉ!

Landskapsarkitekturdagen 26/4 2019

Vad är landskapskommunikation?

Vi rör oss i samma rum, men vi ser olika saker. Erfarenheter och kunskap färgar våra upplevelser och samma landskap kommer kommunicera olika saker till oss beroende på vem vi är. Vilka som får höras och synas avgör hur vi uppfattar landskapet och vår egen platstillhörighet. Hur planerar en för andras behov och inte sina egna?

Det krävs två röster för att föra ett samtal. Vi skapar platser tillsammans, och för att kunna höras måste vi också kunna lyssna. En plats är inte hel förrän människor använder den.

– Vad är landskapskommunikation? Och vad händer när den misslyckas?

What does communicating landscapes mean?

We travel through the same space but we see different things. Our experiences and our knowledge determines how we perceive things and the same landscape will communicate different things to us depending on who we are. Our sense of place is highly affected by who is allowed to be seen and heard through representation. How does one plan for other people’s needs and not one’s own?

It takes two voices to have a conversation. We create places together, so in order to be heard we also must learn how to listen. No place is whole without people using it.

– What does communicating landscapes mean? And what happens when it fails?

 

 

2019 års landskapsarkitekturdag arrangeras fredagen den 26 april på Sveriges Lantbruksuniversitet SLU i Alnarp.  

Årets tema: COMMUNICATING LANDSCAPE

 

 

 

Vad händer under dagen?

Under dagen kommer möjligheter att samtala med studenter, yrkesverksamma
och företag blandas med föreläsningar och fika. Dagen är fri från kostnader och
är öppen för alla! För er som kommer långväga finns resebidrag att söka.

Schema för dagen och mer information kommer inom kort!

För löpande information besök vår Facebook-sida.

Tveka inte att kontakta oss med frågor, idéer eller vid intresse att medverka under dagen!

 

 

Landskapsarkitekturdagen

26 april 2019

SLU Alnarp
larkdagen@stud.slu.se