Posted by on mars 21, 2019

Oyster är Sveriges största evenemang inom landskapsarkitektur.
Oysterseminariet behandlar landskapsarkitektur ur ett internationellt perspektiv och erkända föreläsare från olika delar av världen föreläser utifrån ett aktuellt tema.
För sjätte gången anordnas en studenttävling i samarbete med Oysterseminariet.
Oyster Studenttävling har en inriktning på landskapsarkitektur men är öppen för alla arkitektstudenter. Den fungerar som ett bidrag till nya idéer och diskussioner kring årets tema. Tävlingen är öppen för studenter inom Sveriges samtliga arkitektdiscipliner vid SLU, KTH, LTH, Chalmers Tekniska Högskola, Umeå Universitet, BTH, Konstfack och HDK. Studenter vid andra universitet eller högskolor är välkomna att delta i samarbete med minst en arkitektstudent.
Posted in: Nyheter