Pecha kucha är ett presentationsformat som alltid innehåller 20 bilder, som visas 20 sekunder vardera. Pecha kucha-formatet uppkom i Japan, och har sedan spritt sig världen runt. Uttrycket är onomatopoetiskt och betyder ungefär ’snick-snack’.

Presentationsformen Pecha Kucha föddes på ett arkitektkontor i Tokyo i februari 2003  där två arkitekter, Astrid Klein och Mark Dytham på Klein-Dytham Architecture, hade som avsikt att attrahera folk till SuperDeluxe; deras experimentella eventforum i Roppongi och för att ge möjligheten till unga designer att träffas, visa upp sitt arbete och dela idéer. [3] De hade tröttnat på långa sega dragningar och all den tidsspillan det ledde till. Man beslutade därför att en presentation enligt denna modell ska omfatta 20 bilder där varje bild visas i 20 sekunder. Därmed blir presentationen exakt 6 minuter och 40 sekunder. Det ställer krav på presentatören som därmed måste fokusera på det viktiga.

ÅRETS PECHA KUCHA TALARE

Titti Olsson
Chefredaktör för tidskriften Stad och Journalist på Tankesmedjan Movium vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU). Kommer att tala om bristen på barnperspektiv i dagens planering av städer.
Marwa Dabaieh
Arkitekt och arbetar för Arkitekter utan gränser som driver lokala samt globala projekt med frågor kring en hållbar och rättvis byggd miljö. Marwa är engagerad i ett projekt i Uganda med Arkitekter utan gränser.
Gunilla Kronvall
Arkitekt SAR/MSA och ordförande för Sveriges Arkitekter Skåne. Kommer i sin Pecha kucha att tala om 2015 års öppna tävling IMAGINE Open Skåne 2030.
Urban Skogmar
Arkitekt SAR/MSA och studiochef på Sweco Architects i Malmö. Jobbar med visionära stadsbyggnadsprojekt, ofta kopplade till infrastruktur. Kommer att tala om hur barriärer i samhället kan planeras bort.
Martin Eriksson & Fredrik Matz
Kommer berätta mer om Oyster 2017, en seminariedag där landskapsarkitektur står i fokus. I samband med denna dag arrangeras en studenttävling som kommer släppas på detta års Landskapsarkitekturdag.