Posted by on mars 20, 2019

 

Ramboll är samhällsbyggare som designar framtidens städer och samhällen. Företaget grundades 1945 med en tydlig vision – att skapa hållbara samhällen där människor och miljö kan blomstra. Idag är vi ca 2000 medarbetare Sverige, fördelade på 30 kontor över hela landet. Vi arbetar inom sektorerna Buildings, Transport, Environment & Health, Water, Energy, Project Management och Management Consulting.

På enheten Landskaps- och stadsplanering på vårt kontor Malmö arbetar flertalet landskapsarkitekter och planerare i en rad olika projekt. Uppdragen spänner från översiktlig analys och planering i tidiga skeden till utformning av stadens offentliga rum och platser och uppdragen drivs i samverkan med företagets omfattande tekniska kompetenser inom mark, miljö, VA mm. Detta arbetssätt ger oss möjlighet att genomföra komplexa gestaltnings- och planlösningar där många aspekter kan hanteras till en genomarbetad helhet.

https://se.ramboll.com/

Posted in: Nyheter