Posted by on februari 25, 2018

Som marknadsledande företag inom sandrening i Europa kan vi se tillbaka på mer än 30 års erfarenhet. Vår bio-mekaniska reningsmetod är vetenskapligt testad och belagd av TÜV, en mekanisk rening som är pålitlig, miljövänlig samt med långsiktig effekt. Därtill uppfyller alla maskiner de satta EU-normerna. Maskinen kan rena grus med en kornstorlek upp till max 7-8 mm. Vi kan även köra stränder, såväl konstgjorda som naturliga, så länge sanddjupet är minst 20 cm.

Sandrening innebär en besparing på 70-75 % i jämförelse med sandbyte. Sanden rensas från uppenbarligt farliga saker såsom fimpar, glasskärvor och djurexkrement ner till en storlek på 5mm. Det är också viktigt att det biologiska nedbrytningsbara material tas upp. Dess förmultning till jord gör att fallskyddet försvinner och ett dyrt sandbyte måste göras.

Luftningen av sanden gör att den får tillbaka sitt fallskydd och de djupare sandlagren syresätts och dålig lukt försvinner. Tester från TÜV visar att denna biologiska process fortsätter hos bakterierna även lång tid efteråt.

Dessutom sparas miljön på flera sätt. Inga tunga transporter behöver utföras och ingen ny natursand behöver utvinnas från sandtäkterna. Natursanden är en ändlig resurs och det ska inte öppna fler sandtäkter. Även påverkan på närmiljön blir betydligt mindre då inga tunga maskiner ska in på området, samt omkringliggande grönytor skadas inte.

På allt fler lekplatser ersätts sanden med gummi. För detta har vi utvecklat en gummitvätt som arbetar med högtryck. Porerna rengörs på djupet och smutsvattnet sugs upp i samma moment. Gummit får tillbaka sin färg och halkrisken minskar betydligt.

Alla våra rengöringsmetoder utförs utan kemiska tillsatser samt bidrar till att underlaget håller längre!

Välkommen att kontakta oss på 08-227000 eller info@sandmaster.se!

Mer info och filmer finns på www.sandmaster.se

Posted in: Nyheter