Posted by on april 5, 2019

Vill du ha feedback på ditt CV och ansökningsbrev?

Under Larkdagen har du chansen att få ditt CV granskat på plats av våra utbildade granskare. Skriv ut din ansökan och ta med den till oss så får du direkt feedback. Du behöver inte ha en komplett ansökan, utan det går bra att komma in med endast CV om det är det du har. Under hela dagen kommer vi att finnas på plats i vår monter. Har du allmänna frågor angående hur man skriver en jobbansökan eller hur man ska tänka, kom förbi och fråga oss!

Läs gärna igenom våra tips på hur man skriver CV och ansökningsbrev.

Välkommen!

SLU Career – your link between studies and working life

Do you want feedback on your CV and cover letter?

During Larkdagen you have the opportunity to get feedback on your CV by our reviewers. Print your job application and we will review it. You do not need to have a full application to bring; you can also bring only your CV if that is what you have. We will be in our booth the whole day. Do not hesitate to come by and ask us any questions you have regarding applying for a job or writing a job application.

Please read our tips on how to write a CV and cover letter.

Welcome!

Posted in: Nyheter