Posted by on mars 23, 2018

Sveriges Arkitekter är den samlande organisation för alla arkitekter, inredningsarkitekter landskapsarkitekter och planeringsarkitekter. Förbundet har 13 600 medlemmar varav 2 500 studenter, och är en del av Saco (Sveriges akademikers centralorganisation).

Sveriges Arkitekter har en bred agenda: från fackligt arbete och branschutveckling till professions- och arkitekturfrågor. Viktiga mål för oss är att göra skillnad i samhället, visa betydelsen av arkitekturens förutsättningar och påverka arkitektens villkor.

arkitekt.se

Posted in: Nyheter