Posted by on april 7, 2018

Tejarps Förlag ger ut Tidskriften Landskap för alla dem som arbetar med att planera, anlägga och vårda utemiljöer av alla slag.

Vår förhoppning är att du som läsare ska känna igen dig i våra artiklar, porträtt och reportage och att du kan hämta inspiration och hjälp att utveckla din roll i skapandet av våra nya landskap.

Tidskriften Landskap utkommer 8 gånger per år.

Posted in: Nyheter