Posted by on april 7, 2018

Tidskriften STAD – debatt och reflexion om urbana landskap fångar upp trenderna, speglar utvecklingen och lyfter fram forskning och praktik för hållbar stadsutveckling. STAD ges ut av Tankesmedjan Movium som arbetar med stadsutvecklings frågor och finns vid SLU. Movium agerar utifrån mottot Human stad – urban natur. Forskning, planering, design och förvaltning av urbana landskap står i fokus för vårt arbete. Utgångspunkten är att se utemiljön som en oumbärlig resurs i skapandet av attraktiva och hållbara städer.

Posted in: Nyheter