Posted by on februari 19, 2020

Tönnersjö Plantskola är Sveriges trevligaste Trädodlare.

​Var inte blyg utan ​kom till vår monter så belönar vi dig med världens bästa ​TRÄDGUIDE på 243 sidor och över 1000 Träd-bilder.

Och besök oss ​gärna på ​Facebook​ eller på vår Hemsida med fina bilder och filmer över vår odling och snygga personal.

Posted in: Nyheter