Posted by on februari 19, 2020

Tyréns

Tyréns är ett av Sveriges ledande konsultföretag inom samhällsbyggnad. I samspel med kunder och partners skapar vi hållbara lösningar inom stadsutveckling och infrastruktur. Tyréns har sedan starten 1942 utvecklats till en koncern med 2 400 medarbetare och verksamhet i Sverige, Danmark, England och Estland. Tyréns är stiftelseägt och vår ägandeform gör det möjligt för oss att satsa målmedvetet på forskning och utveckling inom samhällsbyggnadsområdet. Vi drivs av nyfikenhet och har ett nära samarbete med universitet och högskolor.

Som samhällsbyggare har vi både ansvar och möjlighet att bidra till ett hållbart samhälle. För oss är det viktigt att engagera oss i frågor som följer våra värderingar och de goda livsbetingelser vi strävar efter. På Tyréns är vi med och skapar förutsättningar som påverkar människors vardag. Vi arbetar målmedvetet för att skapa innovativa lösningar som bidrar till att bygga ett robust, kostnadseffektivt och miljömässigt stabilt samhälle där grundläggande mänskliga behov uppfylls.

Vi har en bred kompetens och arbetar med samhällsbyggande genom samhällsplanering, vatten, byggnader, industri, infrastruktur samt klimat och miljö. Som medarbetare på Tyréns avdelning stadsutveckling finns därför stora möjligheter att få vara med att påverka många delar av processen. Vi arbetar med allt från gestaltning och projektering till processledning och social hållbarhet.

Utan nyfikenhet kan vi inte lösa morgondagens frågor. Vi på Tyréns värdesätter därför viljan att hitta nya lösningar och att känna lust till ny kunskap.

Tillsammans skapar vi bättre samhällen.

 

 

Posted in: Nyheter