För att boka plats kontaktas:

Anna Persson
Företag
larkdagen.foretag@stud.slu.se
Tel: 072-2025894

 

Som enda mässan i Sverige med huvudfokus på landskapsarkitektur är vi glada att presentera våra fantastiska utställare.

z Ångpanneföreningen logga

ÅF

ÅF är ett ingenjörs- och designföretag med verksamhet inom energi, industri och infrastruktur som skapar hållbara lösningar för kommande generationer genom att förena människor och teknik.

På ÅF är vi är en energisk och engagerad grupp av ca 75 landskapsarkitekter, planarkitekter, stadsdesigners och ekologer som jobbar med landskapsarkitektur och stadsplanering. Vi grundas av stöd och styrka hos våra skickliga multidisciplinära ÅF-kollegor.

Inom ÅF Landscape skapar vi inspirerande, distinkt och hållbara platser över alla skalor, var och en skräddarsydd för att svara på de unika kraven i det lokala sammanhanget. Vårt strategiska tillvägagångssätt för design (mer…)

ÅhusTurf AB

CoverLawn® är hybridgräset som skyddar hela naturgrässystemet. Konstruktionen av PE/PP strån hårt inknutna i Polyesterarmeringen. Knytningarna förhindrar att någon plastdetalj frigörs i naturen.

Naturgräset växer upp genom CoverLawn® och slutresultatet blir en naturlig gräsyta som under växtperioden är en gräsmatta och under icke växtperioden en blandning av naturgräs och CoverLawn®. Ytan är alltid ren och naturlig och på våren börjar gräset växa igenom igen.

Skolor, Sport, Parker, Kyrkogårdar, Innergårdar, Lekplatser, Erosion, Funktionshinder, Genvägar…. (mer…)

Alnarpsstudenter ställer ut

Alnarpsstudenter ställer ut sina arbeten och projekt.

 

CADO

CADO har ett klart mål – vi vill genom produktion och leverans av unika produkter, skapa harmoni och balans med respekt för våra kommande generationer.

Vi har i många år designat, producerat och levererat lekplatser, sport- och rörelseprojekt och utemiljö med professionell och kompetent rådgivning, hög service, unika produkter och exakt leverans i Sverige och Danmark. Vi vill vara den ledande samarbetspartnern inom design av utemiljö – och det förpliktigar. Därför har vi alltid fokus på våra grundvärderingar: trovärdighet, innovation & hållbarhet.

COWI

COWI är ett konsultföretag som erbjuder tjänster inom exempelvis samhällsplanering, projektledning, miljö, infrastruktur, bro, byggnad och fastighet samt industri och teknik. I Sverige finns 13 kontor varav huvudkontoret ligger i Göteborg. På COWI jobbar bland annat ingenjörer, trafikplanerare, geologer, biologer, miljövetare och landskapsarkitekter. Landskapsarkitekterna arbetar på COWIs kontor i Göteborg, Malmö, Stockholm samt Skövde.

Som landskapsarkitekt på COWI jobbar du i varierande skala med allt från gestaltning och projektering till planering och analys i stora infrastrukturprojekt. En stor del i arbetet på COWI är att jobba i nära samarbete med många andra teknikområden.

Besök cowi.se

Cyklos

Med fokus på funktion för cyklisten och design som interagerar med omgivande infrastruktur skapar Cyklos cykelparkeringar för framtidens trafikanter. Kunder är städer, kommuner, arkitekter, fastighetsbolag och bostadsrättsföreningar. Cyklos har under de senaste åren vuxit till att bli en av de ledande svenska leverantörerna inom cykelparkeringar.

Besök cyklos.se

E-planta

E-planta ekonomisk förening

E-planta är ett varumärke och en kvalitetsmärkning för svenskodlade plantskoleväxter utvalda för svenskt klimat. Sortimentet består av träd, buskar, häck-, kläng- och barrväxter samt certifierade frukt- och bärsorter. Varumärket E-planta ägs av Stiftelsen Trädgårdsodlingens Elitplantstation (EPS). E-planta ek förening har sitt kansli i Helsingborg.

Mer info finns på: www.eplanta.com

 

essunga

Essunga plantskola

Essunga Plantskola ligger mitt i Västra Götalands län, på de bästa av Västergötlands jordar, i klimatzon 3. Vi odlar trädgårdsväxter, framförallt till offentliga anläggningar.

Företagets grundfilosofi har alltid varit, att med kunnig och erfaren personal leverera växter snabbt med god service, med omtanke om kund och växter, och med en bra prisnivå i förhållande till kvalitet.

Kommuner, kyrkogårdsförvaltningar, byggfirmor och markentreprenörer har väl etablerade kontakter med Essunga Plantskola och är trogna beställare.

Besök essungaplantskola.se

EWF ECO AB

EWF ECO har affärsmodellen att introducera, etablera och leverera smarta gröna & hållbara lösningar till offentlig och kommersiella parter inom norden primärt. EWF ECO är exklusiv distributör för BigBelly och Steora. Agenturerna omfattar förutom Sverige även Finland & Norge.

Besök ewf.se

Fox design

Fox design

I snart 40 år har Fox levererat belysning till kulturminnen och samtida arkitektur, gator, flygplatser och slott. Vi strävar efter en enkelhet i materialval, form och funktion. Bra design ska inte behöva bytas ut.

Besök foxdesign.se

Funkia Landskapsarkitekter

Funkia är ett landskapsarkitektkontor som arbetar med program-, utrednings- och projekteringsuppdrag från stadsdelar och kvarter ner till bostadsgårdar, trädgårdar, lekplatser, parker och torg. Verksamheten startades 2005 och har idag kontor i Linköping och i Nacka, Stockholm.

Vår affärside grundar sig på att genom god kommunikation skapa hållbara utemiljöer med hög estetisk utformning och god funktion. Vårt mål är att alltid ge våra kunder den bästa lösningen utifrån de förutsättningar som finns inom uppsatt tidplan, budget och med ett gott samarbetsklimat.

Företaget behärskar idag hela processen från ideutveckling, projektering, (mer…)

Här!

Att göra verklighet av visioner, det får oss att vilja stiga ur sängen på morgonen.

Istället för att ha vattentäta skott mellan arkitekter och konstruktörer, ser vi till att mixa kompetenserna. En enkel filosofi som hjälper oss att nå de smartaste lösningarna.

Vi tillhör inte branschens dinosaurier, men är tillräckligt stora för att ta tunga uppdrag. Ett tajt gäng där du som medarbetare får stor frihet och stort inflytande.

Vårt kontor ligger mitt i Malmö, och vi arbetar främst med uppdrag i Sydvästra Sverige.

Vi är Här! Var är du?

Hasselfors Garden

Hasselfors Garden tillverkar kvalitetsjordar för allt från hemmaodling till växtbäddar i urbana miljöer.

Den duktiga trädgårdsmästaren har alltid haft förståelse för att jorden är ytterst viktig för trädgården. Det är där nyckeln till tillväxten ligger.

Vårt mål är att aktivt vara med och utveckla framtidens substrat för urbana miljöer för att skapa de bästa förutsättningarna för den livsviktiga grönskan i allt tätare städer.

Besök hasselforsgardenpark.se

Kompan Sverige AB

Ett gladare och hälsosammare samhälle

Visst ska lek och träning vara både roligt och tillgängligt? Men det är också en utmärkt möjlighet att skapa gladare och hälsosammare samhällen.

Vi vill skapa en offentlig miljö för alla. En lekplats för barn i alla åldrar, en träningsplats  för den som vill vara aktiv och parkmöbler för gemenskap och trivsel. Vi tänker på helheten och grundtanken för oss är att vi vill inspirera till en mer aktiv livsstil. Vi forskar och utvecklar våra produkter genom två kunskapscenter, Fitness Institute och Play Institute, vilket gör att vi ständigt förnyar oss och kommer med innovativa nyheter inom lek och träning. Vi utvecklar vårt parksortiment genom vårt varumärke Slottsbro som har (mer…)

Liljewall arkitekter

Liljewall arkitekter är idag ett av Sveriges ledande arkitektkontor med drygt 200 arkitekter och ingenjörer i Göteborg, Stockholm, Malmö och Buenos Aires. Vårt team av landskapsarkitekter och -ingenjörer består idag av 17 personer som arbetar med projekt över hela landet. Teamets mångfald ger oss möjligheten att ta oss an uppdrag som spänner över ett brett spektrum av olika miljöer som skolor, torg, bostäder, parker, begravningsplatser, kulturhistoriska anläggningar och industrimiljöer. Vi skapar miljöer som inspirerar, berör och tillför värden för såväl den enskilda människan som för samhället i stort. Vi brinner för att tillsammans forma och utveckla stadens gröna rum och mötesplatser. Med bred kunskap och aktivt ansvarstagande i byggprojektets alla skeden skapar vi (mer…)

Milford

Milford

Milford samarbetar med arkitekter, ingenjörer, entreprenörer, byggherrar och anläggare med målsättning att skapa bättre miljöer och trivsel i stadsområden i hela Skandinavien.

Vi har stor passion för att utveckla system och produkter, som kan göra staden till en bättre plats att vistas i. Grön vegetation på platser med begränsat utrymmet är bara en av våra specialiteter.

I över tio år har Milford förmedlat system och knowhow för att förbättra stadsmiljö och landskap över hela Skandinavien.

Vårt produktsortiment omfattar system för plantering av stadsträd, kantavgränsning, markrännor, regnvattenhantering, (mer…)

No Worries BBQ

No Worries BBQ är ett företag som värnar om naturen och om människorna. Att ha tillgång till en miljövänlig, brandsäker samlingsplats skapar trygghet och gemenskap. Grillarna kommer från Australien där dessa har funnits i 50 år och finns i över 50000 exemplar. Vi startade upp företaget efter ha bott i Australien i ett år och bara blev så förälskade i iden att ha el-grillar istället för våra hemska engångsgrillar, vi säljer till hela Skandinavien.

Besök www.nwbbq.se

Norconsult

Norconsults landskapsarkitekter och landskapsingenjörer har en lång och bred erfarenhet av utredning, gestaltning och projektering där lagarbete ger oss en möjlighet att skapa kompletta helhetslösningar. I samarbete med övriga team är vi delaktiga i allt från tidiga utredningar till gestaltning och detaljprojektering av ny- och ombyggnadsprojekt såväl offentliga som privata miljöer.

Besök norconsult.com

Sandmaster Skandinavien AB

Som marknadsledande företag inom sandrening i Europa kan vi se tillbaka på mer än 30 års erfarenhet. Vår bio-mekaniska reningsmetod är vetenskapligt testad och belagd av TÜV, en mekanisk rening som är pålitlig, miljövänlig samt med långsiktig effekt. Därtill uppfyller alla maskiner de satta EU-normerna. Maskinen kan rena grus med en kornstorlek upp till max 7-8 mm. Vi kan även köra stränder, såväl konstgjorda som naturliga, så länge sanddjupet är minst 20 cm.

Sandrening innebär en besparing på 70-75 % i jämförelse med sandbyte. Sanden rensas från uppenbarligt farliga saker såsom fimpar, glasskärvor och djurexkrement ner till en storlek på 5mm. Det är också viktigt att det (mer…)

ScanCord

ScanCord erbjuder arkitekter och entreprenörer estetisk och inspirerande utrustning för att skapa lekfulla och säkra lekplatser, parker och trafikmiljöer för såväl barn som vuxna.

Våra kunder refererar till oss med ord som hög leveranssäkerhet, bra kundservice, produkter med hög kvalitet och hög designfaktor till attraktiva priser.

Med vår långa erfarenhet och kunskap har specialanpassade lösningar blivit lite av vårt signum. Exempelvis hängbroar som den i Varvsparken i Malmö, klätternät och klätterställningar i naturträ.

www.scancord.net

Selux

Selux är ett design, teknik- och kunskapsdrivet belysningsföretag med fokus på arkitektonisk belysning.

I 70 år har vi levererat lösningar till allt från historiska miljöer till Smart City-etableringar med höga arkitektoniska ambitioner.

Vi arbetar ofta med tidiga skeden och vill gärna vara med i processer där målet är att skapa uppskattade och hållbara belysningslösningar i stadsrummet.

Besök: www.selux.se

Sove

Söve AB

Söve AB, etablerat 2007 är ett dotterbolag och renodlat säljbolag till Norges äldsta producent av lekplatsutrustning, Söve AS. I över 40 år har Söve varit specialiserade som tillverkare och leverantör av Lek och Parkutrustning. Moderbolaget är ett stabilt kunnigt företag som kännetecknas av en god ekonomi och hög kompetens. Tillverkning, lager, leverans och kontor för moderbolaget finns på samma plats sedan starten1974 i Ulefoss Norge. Söves material av egentillverkad lekutrustning är från Skandinavien.

Vi har dock varit verksamma i Sverige sedan 1999 via företaget Utemiljö som sålt Söves produkter på den svenska marknaden. Sedan 2007 har Söve ett eget sälj och aktiebolag (mer…)

Spelens Hus

Vi är en föreningsdriven mötesplats i Malmö som är inriktad på spel av alla de slag. Bakom Spelens Hus ligger en vilja att ge unga en trygg och fysisk mötesplats. Vår, och säkert din, uppfattning är att spel är en social sysselsättning. När det finns ett ställe att träffas på blir det enklare för alla att ta del av gemenskapen som finns inom spelhobbyn. Hos oss hittar du ideella föreningar som ordnar aktiviteter med fokus på olika sorters spel. Idag är vi här och visar upp möjligheterna med VR, kom och testa!

Stångby plantskola AB

Stångby Plantskola

Stångby Plantskola AB är Sveriges främsta leverantör av växter när det gäller kvalitet, kompetens och service.

Vi arbetar professionellt och fokuserar på växter av hög kvalitet samtidigtsom vi arbetar nära våra kunder och leverantörer.

Hemsida: www.stangby.nu

Streetlife

Streetlife Studio Scandinavia

Streetlife talar landskaps- och planeringsarkitekternas språk. Alla Streetlifes produkter utvecklas med stor omsorg och expertis. Streetlife har sitt huvudkontor i Leiden, Nederländerna, och ett lokalkontor i Malmö för den skandinaviska marknaden.

Streetlife har i samarbete med trädspecialister utvecklat en rad professionella planteringskärl för träd. Dessa kan utrustas med ett sofistikerat trädvårdsystem. Vid användning av planteringskärl är det möjligt att ha träd på platser som annars skulle vara olämpliga.

Besök streetlife.nl

Sveriges Arkitekter

Sveriges Arkitekter är den samlande organisationen för arkitekter, inredningsarkitekter, planeringsarkitekter och landskapsarkitekter. Förbundet har 13 000 medlemmar, varav 2 600 studenter, och är en del av Saco (Sveriges akademikers centralorganisation). Sveriges Arkitekter har en bred agenda: från fackligt arbete och branschutveckling till professions- och arkitekturfrågor. Viktiga mål för oss är att göra skillnad i samhället, visa på betydelsen av arkitekturens förutsättningar och påverka arkitektens villkor.

Besök arkitekt.se

SWECO

sweco.se

tejbrant

Team Tejbrant AB

Team Tejbrant AB är en av Europas ledande tillverkare av utemöbler och belysta reklambärare. Vi levererar hållplatsutrustning, väderskydd, kundvagnsgarage, rökskydd, ljusvitriner, cykelparkeringslösningar, räcken, entrétak och laddstationsskydd till kommuner, trafikbolag, reklambolag och enskilda företag runt om i Europa. Team Tejbrant har funnits på marknaden sedan 1982.

Team Tejbrants flexibla profilsystem, med dess funktionellt designade väderskydd, finns tillgängliga i en mängd olika utförande. Aluminium och glas i kombination bidrar till att det är lätt att hålla produkten ren och att den passar väl in i alla typer av miljöer. Vårt system gör produktionen särskilt modifierbar, (mer…)

Tonnersjö plantskola AB

Tönnersjö Plantskola

Tönnersjö Plantskola är Sveriges trevligaste Trädodlare.

Var inte blyg utan kom till vår monter så belönar vi dig med världens bästa TRÄDGUIDE på 243 sidor och över 1000 Träd-bilder. Och besök oss gärna på Facebook eller på vår Hemsida med fina bilder och filmer över vår odling och snygga personal.

Besök tonnersjo.se

Trafikverket

Trafikverkets uppdrag är att ansvara för den långsiktiga infrastrukturplaneringen för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart samt för byggande och drift av statliga vägar och järnvägar.

Trafikverket ska medverka i samhällsutvecklingen genom att skapa anläggningar och miljöer som är välfungerande, hållbara och vackra.

I varje skede, från planering till förvaltning, ska arbetet utgå från människors behov och insikter om de möjligheter och begränsningar som finns i såväl landsbygd som stadsbygd. Anläggningarna ska präglas av god arkitektur, det vill säga en genomarbetad utformning som samspelar med land­ skapet och människorna. (mer…)

Trelleborgs kommun

Trelleborgs kommun växer rekordartat och just nu pågår det största stadsomvandlingsprojektet i kommunens historia; Kuststad 2025. Med resan från hamnstad till en attraktiv kuststad kan Trelleborg fullt ut ta till vara på sitt geografiska läge, och fortsätta vara en betydelsefull tillväxtmotor i regionen.

Besök trelleborg.se

Tress

Vi vill inspirera barn, ungdomar och vuxna till ett mer aktivt liv utomhus. Våra drömlekplatser och designade parkmöbler skapar naturliga mötesplatser för alla.

Med vårt breda produktsortiment av utomhusaktiviteter bidrar vi till spontan lek och motion på egna villkor.

Tress erbjuder möjligheten att tillsammans med våra kunder arbeta fram unika miljöer. Välkommen till vår värld av sport och lek!

Tyréns

Tyréns

Tyréns är ett av Sveriges ledande konsultföretag inom samhällsbyggnad. I samspel med kunder och partners skapar vi hållbara lösningar inom stadsutveckling och infrastruktur. Tyréns har sedan starten 1942 utvecklats till en koncern med 2 400 medarbetare och verksamhet i Sverige, Danmark, England och Estland. Tyréns är stiftelseägt och vår ägandeform gör det möjligt för oss att satsa målmedvetet på forskning och utveckling inom samhällsbyggnadsområdet. Vi drivs av nyfikenhet och har ett nära samarbete med universitet och högskolor.

Som samhällsbyggare har vi både ansvar och möjlighet att bidra till ett hållbart samhälle. För oss är det viktigt att engagera oss i frågor som följer våra värderingar och de goda (mer…)

Västerås stad

Västerås stad utvecklas och växer. Näringslivet upplever högtryck, invånarna blir fler och vi står inför många spännande utmaningar! På Stadsbyggnadsförvaltningen arbetar vi gränsöverskridande och det finns möjlighet att utveckla sin kompetens inom olika samhällsbyggnadsfrågor. Uppdragen har stor spännvidd med stadsdelsförnyelser, kompletteringar i stadskärnan, större och mindre bostadsprojekt, nya verksamhetsområden och nya vägdragningar.

Besök vasteras.se

Veg tech

Veg Tech

Veg Tech är sedan 30 år Nordens ledande leverantör av vegetationsteknik. Vi odlar, utvecklar och förser byggnader och städer med multifunktionella växtsystem som bidrar med fördröjning av dagvattnet, förbättrar vattenkvalitet och gynnar den biologiska mångfalden.

Vi erbjuder gröna lösningar som skapar levande städer för tak, innergårdar & takträdgårdar, vatten- och markmiljöer, grönskande fasader mm.

Besök vegtech.se

Vestre

Vestre

OBS! Vestre har tyvärr varit tvungna att ställa in sin medverkan under landskapsarkitekturdagen men deltar som sponsorer av dagen.

Enjoying the outdoors since 1947

Vestre är en ledande tillverkare av utemöbler för städer parker och offentliga rum. I över 70 år har vi fått vara med om att skapa sociala mötesplatser för miljontals människor.

Vestre samarbetar med kända skandinaviska formgivare och har tilldelats en lång rad designutmärkelser. Produkterna är byggda i Sverige och Norge med förstklassiga material och en genomgående kvalitet som ger (mer…)

WSP

WSP är ett av världens ledande analys- och teknikkonsultföretag. Vi erbjuder tjänster för hållbar samhällsutveckling inom Hus & Industri, Transport & Infrastruktur och Miljö & Energi. Tillsammans har vi 42 000 medarbetare på över 550 kontor i 40 länder. I Sverige är vi omkring 4 000 medarbetare. Bredd och mångfald kännetecknar våra medarbetare, kompetensområden, kunder och typer av uppdrag.

WSP Samhällsbyggnad har en bred inriktning inom hela samhällsbyggnadssektorn – från vägar, järnvägar och ledningar till bostäder, kontor och industri – i alla faser som utredning, planering, projektering, byggande och förvaltning. Affärsområdet har idag drygt (mer…)

 

På landskapsarkitekturdagen skapas möjligheter till nya kontakter mellan studenter och branschens aktörer . Våra utställare gör dagen möjlig och många återkommer från år till år. Missa inte ert företags chans visa upp och demonstrera material och produkter i möte med andra aktörer och möta framtida kollegor.