Som enda mässan i Sverige med huvudfokus på landskapsarkitektur är vi glada att presentera våra fantastiska utställare:

 

z Ångpanneföreningen logga

ÅF

ÅF Landscape – Making future. Future Cities

Våra projekt på ÅF handlar till största delen om människor som ska samverka mot ett gemensamt mål. Kommunikation är helt avgörande för projektens framgång. Inom ÅF har landskapsarkitekter och landskapsingenjörer funnits sedan 2011 och på vårt kontor i Malmö finns idag 16 landskaps- och planarkitekter, landskapsingenjörer och visualiserare – inom hela företaget drygt 100 st fördelade på kontor i Sverige samt Köpenhamn och Oslo.

(mer…)

Åhus turf

CoverLawn® är hybridgräset som skyddar hela naturgrässystemet. Konstruktionen är knuten vilket förhindrar plasten att frigöras i naturen.

Naturgräset växer upp genom CoverLawn® och slutresultatet blir en naturlig gräsyta.

Skolor, Sport, Parker, Kyrkogårdar, Innergårdar, Lekplatser, Erosion, Funktionshinder, Genvägar….

Arkitektur förlag

Arkitektur är Sveriges enda tidskrift som på djupet bevakar svensk arkitektur och samhällsbyggnad. Tidskriften bjuder på livlig diskussion och ny kunskap på några av vår tids mest komplexa frågor: Varför ser våra städer ut som de gör? Varför bygger man inte bostäder för alla?

Genom gedigna reportage, kritik, intervjuer och essäer analyserar vi den nya arkitekturen utifrån dagens politiska, ekonomiska och kulturella aspekter satta i ett historiskt perspektiv. Arkitektur grundades 1901 och är en av Sveriges äldsta kulturtidskrifter. Dess uppdrag är fortsätta traditionen att dokumentera, analysera och kritisera ny svensk arkitektur; tidskriften Arkitektur skriver Sveriges byggnadshistoria medan den pågår.

BMV Studio

Släpp lös din kreativitet med Vectorworks & Cinema 4D

BMV Studio arbetar med distribution, konsultation och utbildning av Vectorworks och Cinema 4D.

Vi erbjuder kraftfulla verktyg för att hjälpa designers att fånga idéer, främja innovation, kommunicera effektivt och förverkliga sina visioner i ett OpenBIM-arbetsflöde. Vectorworks är ett design- CAD och BIM program och Cinema 4D är ett kraftfullt modellering, animering och renderings program.

Studenter och lärare erbjuds kostnadsfria licenser av Vectorworks och Cinema 4D för PC och Mac.

bmvstudio.se

CADO

Vision och värderingar

CADO har ett klart mål – vi vill genom produktion och leverans av unika produkter, skapa harmoni och balans med respekt för våra kommande generationer.

Vi har i många år designat, producerat och levererat lekplatser, sport- och rörelseprojekt och utemiljö med professionell och kompetent rådgivning, hög service, unika produkter och exakt leverans i Sverige och Danmark. Vi vill vara den ledande samarbetspartnern inom design av utemiljö – och det förpliktigar. Därför har vi alltid fokus på våra grundvärderingar: trovärdighet, innovation & hållbarhet.

COWI

COWI är ett konsultföretag som erbjuder tjänster inom exempelvis

samhällsplanering, projektledning, miljö, infrastruktur, bro, byggnad och

fastighet samt industri och teknik. I Sverige finns 13 kontor varav huvudkontoret ligger i Göteborg. På COWI jobbar bland annat ingenjörer, trafikplanerare, geologer, biologer, miljövetare och landskapsarkitekter. Landskapsarkitekterna arbetar på COWIs kontor i Göteborg, Malmö och Skövde.

Som landskapsarkitekt på COWI jobbar du i varierande skala med allt från gestaltning och projektering till planering och analys i stora infrastrukturprojekt. En stor del i arbetet på COWI är att jobba i nära samarbete med många andra teknikområden. Exempel på projekt vi jobbar med just nu är:
(mer…)

Cyklos

Cyklos hjälper städer, kommuner, arkitekter, fastighetsbolag och bostadsrättsföreningar över hela Norden att skapa en hållbar och funktionell miljö för cyklister och framtidens trafikanter. Vår specialitet är cykelgarage, cykelställ med tak, cykelpollare och cykelservicestationer.

Utlottning av Cykel!

Alla nuvarande och blivande LARK-are som under mäss-dagen registrerar sig för Cyklos Arkitekttjänst i vår monter är med i utlottningen av en sprillans ny cykel från Stålhästen! Arkitekttjänsten kostar ingenting, utan är utvecklad för att möta det digitala behov som finns hos arkitekter som planerar in cykelparkeringar.

Se mer om Arkitekttjänsten här: https://www.youtube.com/watch?v=Qex1C82tIsE&t=1s

cyklos.se

Den goda jorden

Den ideella föreningen ”Den Goda Jorden” har som mål att åstadkomma ett fungerande skydd för den ändliga resursen åkermark.

Vi som bor i en del av världen med goda åkerjordar, gynnsamt klimat och goda förutsättningar för en stabil och uthållig livsmedelsproduktion har ett särskilt ansvar för denna oerhört viktiga resurs: åkermarken. I Miljöbalkens och Plan- och bygglagens portalparagrafer finns formuleringar som borde ge åkermarken en bra skydd redan idag men detta är uppenbarligen inte tillräckligt. I de kommunala översiktsplanerna får bevarandet av god åkermark i många fall ge vika för andra intressen.

E-planta

E-planta

E-planta är en kvalitetsmärkning för svenskodlade plantskoleväxter utvalda för svenskt klimat. Växterna är provodlade på olika platser i landet vilket ger säkra zonangivelser och korrekta växtbeskrivningar.

Varumärket E-planta ägs av Stiftelsen Trädgårdsodlingens Elitplantstation (EPS). En expertgrupp väljer ut de växter som E-märks. Gruppen har bred kompetens med representanter från forskning, plantskolor samt växtanvändare i både offentlig verksamhet som inom fritidsodlingen. Många av E-plantorna kommer från utvecklingsprojekt vid SLU.

Sortimentet består av träd, buskar, häck-, kläng- och barrväxter samt certifierade frukt- och bärsorter.

eplanta.com

 

essunga

Essunga plantskola

Essunga Plantskola ligger mitt i Västra Götalands län, på de bästa av Västergötlands jordar, i klimatzon 3. Vi odlar trädgårdsväxter, framförallt till offentliga anläggningar.

Företagets grundfilosofi har alltid varit, att med kunnig och erfaren personal leverera växter snabbt med god service, med omtanke om kund och växter, och med en bra prisnivå i förhållande till kvalitet.

Kommuner, kyrkogårdsförvaltningar, byggfirmor och markentreprenörer har väl etablerade kontakter med Essunga Plantskola och är trogna beställare.

essungaplantskola.se

Fox design

Fox belysning AB

I snart 40 år har Fox levererat belysning till kulturminnen och samtida arkitektur, gator, flygplatser och slott. Vi strävar efter en enkelhet i materialval, form och funktion. Bra design ska inte behöva bytas ut.

foxbelysning.se

Funkia

Funkia är ett fristående landskapsarkitektkontor baserat i Stockholm och Linköping. Hos oss arbetar landskapsarkitekter, landskapsingenjörer och trädgårdsmästare tillsammans i projekten. Vi kan alltså landskapsarkitektur hela vägen från ritbord till jord, vilket gör att de miljöer vi skapar är hållbara även i skötsel- och förvaltningsskedet. Alla som arbetar på Funkia drivs av ett starkt engagemang och en vilja att bidra till samhällsbyggandet. Vi ger alltid det där lilla extra både i relationen till våra kunder och i projekten.

Det viktigaste för oss på Funkia är att skapa platser där människor trivs och vill vara. Allt vi gör bygger på idéer som är formsäkra, lekfulla, funktionella och hållbara. Det är vår definition av ansvarsfull landskapsarkitektur med hög kvalitet. Genom analys, form, funktion och kommunikation hjälper vi våra beställare under hela omvandlingsprocessen. Vi använder hela teamet så att vi tillsammans kan utforma miljöer som är till för de människor, djur och den natur som ska finnas där.

Hasselfors Garden

Den duktiga trädgårdsmästaren har alltid haft förståelse för att jorden är ytterst viktig för trädgården. Det är där nyckeln till tillväxten ligger.

Det är viktigt för oss att kunna garantera god tillväxt och minimalt med efterarbete till de som använder våra anläggningsjordar, därför håller våra produkter premium kvalitét. Besök oss i montern så kan vi prata om varför det finns olika sorters jordar, om gröna tak, BIO-jord, dagvattenbäddar och visa spännande nyheter som Citykross med kol för urbana miljöer.

hasselforsgardenpark.se

JOM

JOM´s affärside är att reproducera, utveckla och tillhandahålla högkvalitativa gjutjärns- och smidesprodukter för skydd, utsmyckning och funktion i offentliga miljöer.

JOM är specialister på järn i offentlig park-och stadsmiljö och står för tradition och nytänkande i form och funktion.

Trädskydd, Belysning, Parkmöbler, Planteringskärl, Staket,  Hägnader och Dekoration. Allt i stål och gjutjärn. Allt i högsta kvalitet.

Kompan Sverige AB

Ett gladare och hälsosammare samhälle

Visst ska lek och träning vara både roligt och tillgängligt? Men det är också en utmärkt möjlighet att skapa gladare och hälsosammare samhällen.

Vi vill skapa en offentlig miljö för alla. En lekplats för barn i alla åldrar, en träningsplats  för den som vill vara aktiv och parkmöbler för gemenskap och trivsel. Vi tänker på helheten och grundtanken för oss är att vi vill inspirera till en mer aktiv livsstil. Vi forskar och utvecklar våra produkter genom två kunskapscenter, Fitness Institute och Play Institute, vilket gör att vi ständigt förnyar oss och kommer med innovativa nyheter inom lek och träning. Vi utvecklar vårt parksortiment genom vårt varumärke Slottsbro som har (mer…)

Norconsult

Norconsults landskapsarkitekter och landskapsingenjörer har en lång och bred erfarenhet av utredning, gestaltning och projektering där lagarbete ger oss en möjlighet att skapa kompletta helhetslösningar. I samarbete med övriga team är vi delaktiga i allt från tidiga utredningar till gestaltning och detaljprojektering av ny- och ombyggnadsprojekt såväl offentliga som privata miljöer.

Norconsult är en av Nordens största rådgivare inom samhällsplanering och projektering. Vi arbetar med helhetslösningar som bidrar till våra kunders värdeskapande och framgång. (mer…)

Oyster Studenttävling 2019

Oyster är Sveriges största evenemang inom landskapsarkitektur.
Oysterseminariet behandlar landskapsarkitektur ur ett internationellt perspektiv och erkända föreläsare från olika delar av världen föreläser utifrån ett aktuellt tema.
För sjätte gången anordnas en studenttävling i samarbete med Oysterseminariet.
Oyster Studenttävling har en inriktning på landskapsarkitektur men är öppen för alla arkitektstudenter. Den fungerar som ett bidrag till nya idéer och diskussioner kring årets tema. Tävlingen är öppen för studenter inom Sveriges samtliga arkitektdiscipliner vid SLU, KTH, LTH, Chalmers Tekniska Högskola, Umeå Universitet, BTH, Konstfack och HDK. Studenter vid andra universitet eller högskolor är välkomna att delta i samarbete med minst en arkitektstudent.

PE

Tema byter namn till PE!

Hur kan ett företag växa så snabbt i en bransch med långa traditioner? Svaret finns i en tydlig vision och ett nytt sätt att arbeta. Hos oss arbetar över 1300 arkitekter, ingenjörer och specialister inom samhällsbyggnad. Vårt arbete handlar inte bara om byggnader, lösningar och system, utan om något viktigare; människorna som ska använda dem. I april 2019 byter Temagruppen namn till PE – och tillsammans är vi på väg mot något stort som hela samhället har glädje av.

Oss landskapsarkitekter på PE hittar ni i Malmö och i Stockholm.

Vi skapar för livet | pe.se

Planter

Planter – projektverktyget som effektiviserar och inspirerar.

Projektverktyget Planter är för dig som arbetar professionellt med att planera och projektera landskap och trädgårdar.
Planter är ett effektivt och tidsbesparande verktyg och här hittar du växter för svenska utemiljöer samlade på ett ställe.
Växtbeskrivningar och sökkriterier är anpassade för proffs och håller en hög kvalitet.
Funktioner som gör ditt arbete enklare och roligare
Planter har en mängd funktioner som bland annat hjälper dig välja rätt växter, spara projekt och skapa växtlistor för beställningar, presentationer etc. Verktyget är också en källa till inspiration och kunskap där du kan skapa egna taggar och dela projekt med kollegor.
För att säkerställa rätt funktioner och ett användarvänligt gränssnitt är Planter utvecklat i tätt samarbete med verksamma inom planering och projektering av landskap och trädgård.

https://planter.se

Ramboll

 

Ramboll är samhällsbyggare som designar framtidens städer och samhällen. Företaget grundades 1945 med en tydlig vision – att skapa hållbara samhällen där människor och miljö kan blomstra. Idag är vi ca 2000 medarbetare Sverige, fördelade på 30 kontor över hela landet. Vi arbetar inom sektorerna Buildings, Transport, Environment & Health, Water, Energy, Project Management och Management Consulting.

På enheten Landskaps- och stadsplanering på vårt kontor Malmö arbetar flertalet landskapsarkitekter och planerare i en rad olika projekt. Uppdragen spänner från översiktlig analys och planering i tidiga skeden till utformning av stadens offentliga rum och platser och uppdragen drivs i samverkan med företagets omfattande tekniska kompetenser inom mark, miljö, VA mm. Detta arbetssätt ger oss möjlighet att genomföra komplexa gestaltnings- och planlösningar där många aspekter kan hanteras till en genomarbetad helhet.

https://se.ramboll.com/

ScanCord

ScanCord erbjuder arkitekter och entreprenörer estetisk och inspirerande utrustning för att skapa lekfulla och säkra lekplatser, parker och trafikmiljöer för såväl barn som vuxna.

Våra kunder refererar till oss med ord som hög leveranssäkerhet, bra kundservice, produkter med hög kvalitet och hög designfaktor till attraktiva priser.

Med vår långa erfarenhet och kunskap har specialanpassade lösningar blivit lite av vårt signum. Exempelvis hängbroar som den i Varvsparken i Malmö, klätternät och klätterställningar i naturträ.

scancord.net

Selux

Selux är ett design, teknik- och kunskapsdrivet belysningsföretag med fokus på arkitektonisk belysning.

I 70 år har vi levererat lösningar till allt från historiska miljöer till Smart City-etableringar med höga arkitektoniska ambitioner.

Vi arbetar ofta med tidiga skeden och vill gärna vara med i processer där målet är att skapa uppskattade och hållbara belysningslösningar i stadsrummet.

selux.se

SLU Karriär

Vill du ha feedback på ditt CV och ansökningsbrev?

Under Larkdagen har du chansen att få ditt CV granskat på plats av våra utbildade granskare. Skriv ut din ansökan och ta med den till oss så får du direkt feedback. Du behöver inte ha en komplett ansökan, utan det går bra att komma in med endast CV om det är det du har. Under hela dagen kommer vi att finnas på plats i vår monter. Har du allmänna frågor angående hur man skriver en jobbansökan eller hur man ska tänka, kom förbi och fråga oss!

Läs gärna igenom våra tips på hur man skriver CV och ansökningsbrev.

Välkommen!

(mer…)

SNC-Lavalin Atkins

SNC-Lavalin Atkins utför uppdrag inom landskapsarkitektur runt om i Sverige och i övriga Europa. Några av våra senaste uppdrag är Selma Lagerlöfs torg i Backa utanför Göteborg, Varbergstunneln och Bjeredsparken i Lund.

Om SNC-Lavalin Atkins i Sverige

Som en del i SNC-Lavalin gruppen är Atkins ett av världens mest respekterade design och ingenjörsföretag, där den svenska delen av verksamheten har cirka 450 specialister som skapar innovativa och hållbara lösningar för framtidens samhällen inom våra huvudsakliga områden samhällsutveckling & miljö, järnväg och infrastruktur, transportsystem samt digitala stödverktyg och Asset Management lösningar.

(mer…)

Stångby plantskola

När det gäller kvalitet, kompetens och service är Stångby Plantskola Sveriges främsta leverantör av växter.

Vi arbetar professionellt och fokuserar på växter av hög kvalitet samtidigt som vi arbetar nära våra kunder och leverantörer. Vårt huvudkontor är beläget i Stångby utanför Lund. Här sker vår odling och härifrån sköts kundservice, inköp och logistik.

 

På anläggningen i Märsta har vi, förutom kundservice, skapat en växtbank och en mötesplats för gröna proffs.

 

KUNDFOKUS – KOMPETENS – GEMENSKAP

Streetlife

Streetlife

Streetlife talar landskaps- och planeringsarkitekternas språk. Alla Streetlifes produkter utvecklas med stor omsorg och expertis. Streetlife har sitt huvudkontor i Leiden, Nederländerna, och ett lokalkontor i Malmö för den skandinaviska marknaden.

Streetlife har i samarbete med trädspecialister utvecklat en rad professionella planteringskärl för träd. Dessa kan utrustas med ett sofistikerat trädvårdsystem. Vid användning av planteringskärl är det möjligt att ha träd på platser som annars skulle vara olämpliga.

streetlife.nl

Sveriges Arkitekter

Sveriges Arkitekter är den samlande organisation för alla arkitekter, inredningsarkitekter landskapsarkitekter och planeringsarkitekter. Förbundet har 13 600 medlemmar varav 2 500 studenter, och är en del av Saco (Sveriges akademikers centralorganisation).

Sveriges Arkitekter har en bred agenda: från fackligt arbete och branschutveckling till professions- och arkitekturfrågor. Viktiga mål för oss är att göra skillnad i samhället, visa betydelsen av arkitekturens förutsättningar och påverka arkitektens villkor.

arkitekt.se

Tidskriften Landskap

Tejarps Förlag ger ut Tidskriften Landskap för alla dem som arbetar med att planera, anlägga och vårda utemiljöer av alla slag.

Vår förhoppning är att du som läsare ska känna igen dig i våra artiklar, porträtt och reportage och att du kan hämta inspiration och hjälp att utveckla din roll i skapandet av våra nya landskap.

Tidskriften Landskap utkommer 8 gånger per år.

Tidsskriften Stad

Tidskriften STAD – debatt och reflexion om urbana landskap fångar upp trenderna, speglar utvecklingen och lyfter fram forskning och praktik för hållbar stadsutveckling. STAD ges ut av Tankesmedjan Movium som arbetar med stadsutvecklings frågor och finns vid SLU. Movium agerar utifrån mottot Human stad – urban natur. Forskning, planering, design och förvaltning av urbana landskap står i fokus för vårt arbete. Utgångspunkten är att se utemiljön som en oumbärlig resurs i skapandet av attraktiva och hållbara städer.

Trafikverket

Trafikverkets uppdrag är att ansvara för den långsiktiga infrastrukturplaneringen för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart samt för byggande och drift av statliga vägar och järnvägar.

Trafikverket ska medverka i samhällsutvecklingen genom att skapa anläggningar och miljöer som är välfungerande, hållbara och vackra.

I varje skede, från planering till förvaltning, ska arbetet utgå från människors behov och insikter om de möjligheter och begränsningar som finns i såväl landsbygd som stadsbygd. Anläggningarna ska präglas av god arkitektur, det vill säga en genomarbetad utformning som samspelar med land­ skapet och människorna. (mer…)

Tress

Vi vill inspirera barn, ungdomar och vuxna till ett mer aktivt liv utomhus. Våra drömlekplatser och designade parkmöbler skapar naturliga mötesplatser för alla.

Med vårt breda produktsortiment av utomhusaktiviteter bidrar vi till spontan lek och motion på egna villkor.

Tress erbjuder möjligheten att tillsammans med våra kunder arbeta fram unika miljöer. Välkommen till vår värld av sport och lek!

Tyréns

Tyréns

Tyréns är ett av Sveriges ledande konsultföretag inom samhällsbyggnad. I samspel med kunder och partners skapar vi hållbara lösningar inom stadsutveckling och infrastruktur. Tyréns har sedan starten 1942 utvecklats till en koncern med 2 400 medarbetare och verksamhet i Sverige, Danmark, England och Estland. Tyréns är stiftelseägt och vår ägandeform gör det möjligt för oss att satsa målmedvetet på forskning och utveckling inom samhällsbyggnadsområdet. Vi drivs av nyfikenhet och har ett nära samarbete med universitet och högskolor.

Som samhällsbyggare har vi både ansvar och möjlighet att bidra till ett hållbart samhälle. För oss är det viktigt att engagera oss i frågor som följer våra värderingar och de goda (mer…)

Unisport

Unisport erbjuder allt inom idrottsanläggningar och aktivitetsytor

Vårt mål är att bygga attraktiva idrotts- och motionsanläggningar samt aktivitetsytor för att inspirera barn, ungdomar och vuxna att röra på sig mer, vilket leder till bättre hälsa i hela samhället. Vi erbjuder unik kompetens och ett komplett produkt- och serviceutbud för såväl inomhus- som utomhusmiljöer.

VEKSÖ

VEKSÖ AB – PASSION, MÄNNISKOR OCH STADSMILJÖ
VEKSØ är ett ledande företag inom design, tillverkning och försäljning av stadsrumsmöbler,  cykelprodukter och belysning.

STADSMILJÖ
En funktionell design bidrar till ökat upplevelsevärde i stadsmiljö. Vi har ett brett program av designade möbler för offentlig miljö vilket gör det enkelt att skapa enhetliga lösningar för en attraktivt miljö.

CYKLISM
Ett cyklismvänligt tankesätt genom planering av stad och trafik gör det lättare, säkrare och mer attraktivt att cykla. Vi utvecklar ständigt vårt sortiment för att främja cyklism.

LAMPAS
Vi strävar efter att skapa en balanserat stadsmiljö och belysning är en central del i detta arbete. Utomhusbelysning i vår offentliga miljö är viktig för säkerhet, trygghet och stämning.

Verksamheten är etablerat som VEKSØ AB i Sverige och har produktion i Danmark och Lettland. Huvudkontoret ligger i Taulov, Danmark.

Vestre

Vestre

Enjoying the outdoors since 1947

Vestre är en ledande tillverkare av utemöbler för städer parker och offentliga rum. I över 70 år har vi fått vara med om att skapa sociala mötesplatser för miljontals människor.

Vestre samarbetar med kända skandinaviska formgivare och har tilldelats en lång rad designutmärkelser. Produkterna är byggda i Sverige och Norge med förstklassiga material och en genomgående kvalitet som ger bekymmersfri användning under många år framöver.

Vestre är ett familjeägt företag och leds nu av den tredje generationen. Vi har huvudkontor i Oslo.

vestre.com

WSP

WSP är ett av världens ledande analys- och teknikkonsultföretag. Vi erbjuder tjänster för hållbar samhällsutveckling inom Hus & Industri, Transport & Infrastruktur och Miljö & Energi. Tillsammans har vi 42 000 medarbetare på över 550 kontor i 40 länder. I Sverige är vi omkring 4 000 medarbetare. Bredd och mångfald kännetecknar våra medarbetare, kompetensområden, kunder och typer av uppdrag.

WSP Samhällsbyggnad har en bred inriktning inom hela samhällsbyggnadssektorn

(mer…)

 

***

På landskapsarkitekturdagen skapas möjligheter till nya kontakter mellan studenter och branschens aktörer. Våra utställare gör dagen möjlig och många återkommer från år till år. Missa inte ert företags chans visa upp och demonstrera material och produkter i möte med andra aktörer och möta framtida kollegor!

För att boka plats kontaktas:

larkdagen.foretag@stud.slu.se