Posted by on februari 24, 2018

Veg Tech är sedan 30 år Nordens ledande leverantör av vegetationsteknik. Vi odlar, utvecklar och förser byggnader och städer med multifunktionella växtsystem som bidrar med fördröjning av dagvattnet, förbättrar vattenkvalitet och gynnar den biologiska mångfalden.

Vi erbjuder gröna lösningar som skapar levande städer för tak, innergårdar & takträdgårdar, vatten- och markmiljöer, grönskande fasader mm.

Besök vegtech.se

Posted in: Nyheter